Utorak 17. novembar 2020.

Štampani Beton 225

Uz dnevni list Danas, u utorak 17. novembra - Beton br. 225!


SADRŽAJ:

MIKSER Aleksandra Sekulić: Zapisi iz podzemlja - ogledi o tektonici jedne izložbe

BLOK BR. 5 Danilo Milošev Wostok; Wostok/Grabowski

ŠTRAFTA Grupa za konceptualnu politiku: Hronologije sadašnjosti Silvena Lazarisa

ZID Tanja Ostojić: Misplaced Women?


ilustracija: Wostok/Grabowski: „Peti prizor“ (1997), po tekstu Aleksandra Vvedenskog, „Jelka kod Ivanovih“ (1938), table 4 i 5

*Beton je već objavio „Peti prizor“ 2012. godine, i objavljivaćemo ga u delovima svakih nekoliko godina, za svaku generaciju..