Borka Pavićević (1947-2019.) Sreća u celini
Aleksandra Sekulić

iz štampanog broja 209

ilustracija: “Borka”, autor crteža Giga, dečak iz Dnevnog centra za decu uključenu u život i rad na ulici, Novi Beograd. Rad je nastao u okviru radionice “Pokloni mi igru”,  Grupa IDE u saradnji sa Centrom za integraciju mladih, predato kao poklon Borki Pavićević na otvaranju izložbe slika dece iz Dnevnog centra održane u CZKD 2012.

Nikog nema doma
Saša Ćirić

iz štampanog broja 209

foto: autor poznat redakciji

Legat Konstantina Konstantina Koče Popovića
Milica Rakić

iz štampanog broja 209

Štampani Beton 209
 

Ilustracija: “Borka”, autor Giga, dečak iz Dnevnog centra za decu uključenu u život i rad na ulici, Novi Beograd; rad nastao na radionici “Pokloni mi igru”, Grupa IDE u saradnji sa Centrom za integraciju mladih, predato kao poklon Borki Pavićević na otvaranju izložbe slika dece iz Dnevnog centra održane u CZKD 2012.

Municipalizam u gradu bez opština
Branka Ćurčić, Grupa za konceptualnu politiku

iz štampanog broja 208

rad: Aurélie William Levaux

Osveta pokojnog
Aleksandar Opačić, Radovan Rašid Paša Popović / Studiostrip

iz štampanog broja 208

I KONJI KONJE UBIJAJU ili DUNAVSKA UTEHA
Saša Ćirić

iz štampanog broja 208

rad: Aurélie William Levaux