Zagarantovana karijera (1993)
Sterije Tolić

Sterije Tolić (1964-1997)

A gde je princeza?
Saša Ćirić

ilustracija: Studiostrip, Primeri 8

Javni apel više od 350 profesora i lekara
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije

Sindikat lekara i farmaceuta Srbije

Kultura za sve! Dostojanstven rad za sve!
Umetnici i radnici u kulturi
Umetnički rad je RAD!
Redakcija ULUS-a

ilustracija: Ivana Smiljanić, UREĐIVANJE (u domaćinstvu i umetnosti), od 2008.

COVID-19 i ko šta vidi: O pesimizmu i optimizmu u vreme pandemije
Dušan Grlja

ilustracija – Studiostrip: Primeri

O jugoslovenskim labudovima i pionirima
Saša Ćirić

ilustracija – ULUS: Izložba slikarske sekcije „Slika Srbije“ – zimski radovi 

Zimski radovi
Redakcija ULUS-a

ilustracija – ULUS: Izložba slikarske sekcije „Slika Srbije“ – čišenje depoa 3