PROMOCIJA ZBORNIKA I TRIBINA O SRPSKO-ALBANSKIM ODNOSIMA
Redakcija Betona, IFDT i urednici zbornika

PETAK, 27. novembar 2015 u 17h (IFDT) i u 20h (CZKD)

 

Foto: Zbornik Figura neprijatelja ispred Columbia Univerziteta u Njujorku

Oko Balkana
Radio emisija

Gosti: Agron Bajrami, Gazela Pudar Draško i Aleksandar Pavlović

Metalna rapsodija II

Fotografije Vere Vujošević

MRAČNO NASLEĐE
Aleksandar Novaković

O dvotomnoj studiji Olivere Milosavljević “Savremenici fašizma”

 

Iz štampanog broja

Performativnost roda i njegove „posledice“
Adriana Sabo

Foto: Džudit Batler na Ocuppy Wall Street

 

Iz štampanog broja

POLITIKA I RILINDJA U DRŽAVNOJ I NACIONALNOJ SLUŽBI
Agron Bajrami

Foto: Vera Vujošević, iz predstave “Balkanski rekvijem” Amira Imširevića

 

Iz štampanog broja

Marija Dragnić

Iz štampanog broja

DVE KRITIKE
Saša Ćirić

O poetičkom liku novog romana Ognjena Spahića Masalai

O jednom zapisu Tatjane Gromače iz knjige Ushiti, zamjeranja, opčinjenosti

Biti ili ne biti u UNESKU
Jelena Lončar, Aleksandar Pavlović

Srpsko kulturno nasleđe na Kosovu između suvereniteta i zaštite