Štampani Beton 213
 

ilustracija: Radovan Popović, Tarot

Skup podrške i solidarnost sa Marijom Lukić
Jelena Veljić

foto: Jelena Veljić

Platformsko zadrugarstvo kao odgovor na uberizaciju društva
Aranđel Bojanović

ilustracija: Pjer Križanić, Rat, Protiv fašizma 1927-1947, 1948, Savez udruženja novinara FNRJ

Plamen Toma Gotovca
Aleksandra Sekulić

ilustracija: Ed Rajnhart, New Deal, New Masses, 5. jul, 1938, screenshot

Protiv Fašizma / Timeless Political Cartoons
Zoran Naskovski

ilustracija: Pjer Križanić, Bez naziva, nedatirano, 1927-1947, vl. Jelena Jocić

Ubistvo u Subotičkoj peščari / Judita na stolu / losing game
Vladimir Milojković

ilustracija: Zoran Naskovski, Zvezda, pečat, 2019.

Štampani Beton 212
 

iilustracija: Pjer Križanić, Bez naziva, nedatirano, 1927-1947, vl. Jelena Jocić

 

O gubitku memorije
Dejan Vasić

foto: Vesna Vesić, “Genitalna panika”