NA KRAJU – POČETAK
Miloš Živanović

iz štampanog broja 205

Beton faza 2

Heroine Jugoslavije
Milica Rakić

iz štampanog broja 205

Beton izložba

Klasni rat: država protiv žena
Maja Krek , Jelena Veljić

iz štampanog broja 205

foto: Heroine Jugoslavije, Milica Rakić

Sans-dentalni uslovi protesta
Zoran Gajić, Grupa za konceptualnu politiku

iz štampanog broja 205

foto: Heroine Jugoslavije, Milica Rakić

DRUGarica žena
Milica Rakić

iz štampanog broja 205

foto: Heroine Jugoslavije, Milica Rakić

SVE NAŠE ŽENE
Adriana Sabo

iz štampanog broja 204

iliustracija: Profesor Opačić

Geographical Indication II
Lana Čmajčanin

iz štampanog broja 204

Beton izložba

OSPORAVANJE REVIZIJE ISTORIJE UMETNOSTI
Dejan Vasić

iz štampanog broja 204

Radovan Popović / Studiostrip

iz štampanog broja 204