ALBANSKA GOLGOTA I ALBANSKA RIVIJERA
Aleksandar Pavlović

Iz štampanog broja 

 

Foto: Vera Vujošević
Fotografije u broju: Snežana Pešić Rančić, Štancovanje sudbine, Galerija Kolarac, maj 2017.

 

OSNOVE SPONTANE PROZE
Jack Kerouac

Iz štampanog broja

OGLED O KRANJSKOM AUTIZMU
Muanis Sinanović

Iz štampanog broja

BOSANSKA GENERACIJA X
Đorđe Krajišnik

Iz štampanog broja

PREKO CRTE
Saša Ćirić

Jedan retro pogled na socijalnu literaturu tridesetih godina dvadesetog veka

 

OVO JE MOJA ZADNJA PJESMA
J. T. Gillett

SAVREMENA AMERIČKA POEZIJA u prevodu Voje Šindolića

 

Saopštenje Novinarske mreže

GORSKI DRŽAVOTVORCI
Saša Ćirić

Iz štampanog broja

PISMA SA GRANICE
Aleksandra Sekulić

Iz štampanog broja 

 

Ilustracije u broju: Aleksandar Opačić