ČOVJEK PROMATRAN KROZ KUHINJSKI PROZOR
Joel Oppenheimer

SAVREMENA AMERIČKA POEZIJA u prevodu Voje Šindolića

OSMEH I NIŠTAVILO
Aleksandar Novaković

Fenomen starosti na filmu, povodom filma Lucky Johna Carrola Lyncha

 

Ljubav u doba parodije
Mirnes Sokolović

O romanu Pjevač u noći Olje Savičević Ivančević

 

Sreća je lepa samo dok se čeka
Saša Ćirić

Dnevnička beleška o filmu Happy end Mihaela Hanekea

 

Saopštenje Novinarske mreže

REKVIJEM

SAVREMENE AMERIČKA POEZIJA u prevodu Voje Šindolića

Unutrašnji dijalog
Miloš Živanović

Iz štampanog broja

NAPUŠTANJE ZMIJSKOG LEGLA
Saša Ćirić

Iz štampanog broja 

Fotografije u broju: Srđan Veljović, sa izložbe “ŽIV_OKT_REV” Dalibora Martinisa, CZKD, oktobar 2017.

PRE I POSLE 51. BITEF-A
Ana Isaković

Iz štampanog broja