SVE NAŠE ŽENE
Adriana Sabo

iz štampanog broja 204

iliustracija: Profesor Opačić

Geographical Indication II
Lana Čmajčanin

iz štampanog broja 204

Beton izložba

OSPORAVANJE REVIZIJE ISTORIJE UMETNOSTI
Dejan Vasić

iz štampanog broja 204

Radovan Popović / Studiostrip

iz štampanog broja 204

KLINIČKA PROZA POSTADOLESCENCIJE
Đorđe Krajišnik

iz štampanog broja 204

ZABLUDA PSA SVETOG HUBERTA
Đorđe Aćimović

iz štampanog broja 204

ilustracija: Profesor Opačić

Konkurs Biber
 

Treći regionalni konkurs za kratku priču – Biber

http://biber.nenasilje.org

Dve zablude o NIN-ovoj nagradi
Jelena Lalatović

prenosimo sa portala Mašina

(foto: mašina)

LOMLJENJE OPIJUMSKOG KOLAČA
Vladan Jovanović

iz štampanog broja

O PORAZU, O ISTINI I O BORBI
Aleksandra Sekulić

iz štampanog broja