Od supruge do porno glumice
Sonja Gočanin

Fabrikovanje ženske biografije

MALI AVANGARDNI ČASOPIS KOJI BI SE ZVAO ČASOPIS 
Biljana Andonovska

Povodom izložbe Avangarda: od dade do nadrealizma

 

Iz štampanog broja

 

MIČOV PLES

Iz štampanog broja

VISOKE PEĆI NEUTRALNOSTI
Mirnes Sokolović

Srđan Srdić: Sagorevanja (Književna radionica Rašić, 2014)

 

Iz štampanog broja

TRULI PAKET REFORMSKIH ZAKONA
Redakcija Betona

Saopštenje Levog samita Srbije povodom izmena Zakona o radu, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju

OKO BALKANA
Radio emisija

Gosti: Ilija Đurović i Franjo Janeš

KRASNOHORKAI – HIPNOTIZIRAJUĆA BUJICA
Neven Ušumović

Uz prevod Melanholije otpora Lasla Krasnohorkaija

 

Čitajte novi SIC! (www.sic.ba)