Slike koje se slušaju: Black Market
Aleksandra Sekulić

ilustracija: Saša Marković, Punk u SFRJ, 2007

Da li umetnost i dalje postoji?
Gabriela Mihalič

ilustracija: Saša Marković Mikrob, Noise, 2007.

Štampani Beton 227
 

ilustracija: Saša Marković Mikrob, Punk u SFRJ

LIBERALNI KULT SMRTI: SLOBODA DA SE MRE
Jelena Veljić, Emil Kovač

ilustracija – Zoe Gudović, Jukebox; foto: Radmila Jeremić

No Name Kitchen u susretu sa antimigrantskim trendom u Šidu
Anke Vandereet

ilustracija – Zoe Gudović, Jukebox; foto: Zoe Gudović

Dajte nam azilante – evo vam žandarmerija
Nevena N.*

ilustracija – Zoe Gudović, Jukebox; foto: Zoe Gudović

Položaj trans populacije u klasnoj borbi
Sonja Sajzor

ilustracija – Zoe Gudović, Jukebox; foto: Đorđe Tomić, Fotokratija

Zoe Gudović: Jukebox
 

ilustracija – Zoe Gudović, Jukebox; foto: Đorđe Tomić, Fotokratija

Štampani Beton 226
 

ilustracija – Zoe Gudović, Jukebox; foto: Radmila Jeremić

Zapisi iz podzemlja  – ogledi o tektonici jedne izložbe
Aleksandra Sekulić

Wostok/Grabowski: „Peti prizor“ (1997), po tekstu Aleksandra Vvedenskog, „Jelka kod Ivanovih“ (1938), tabla 5