O gubitku memorije
Dejan Vasić

foto: Vesna Vesić, “Genitalna panika”

Izveštaj sa rečnog fronta
Jelena Veljić

Foto: Vegan Power, „Ne dozvolimo da bogaćenje nekolicine potpuno presuši reke i ubije život u njima“

Bilo jednom… na Divljem Zapadu… u Americi … u Holivudu
Aleksandra Sekulić

foto: Andraš Juhasz, “Genitalna panika”

Genitalna panika 2019*
Genitalna panika

foto: Jovana Vasić, “Genitalna panika”

Genitalna panika 2019*: Saopštenje
Genitalna panika

foto: Andraš Juhasz, “Genitalna panika”

10. festival nesvrstanog stripa NOVO DOBA
NOVO DOBA

foto: Novo Doba poster, Bernharda Xilko

Štampani Beton 211
 

foto: Vegan Power, „Ne dozvolimo da bogaćenje nekolicine potpuno presuši reke i ubije život u njima“

 

KAKO KRIVICU ZA SVE SVALITI NA KOMUNIZAM
Saša Ćirić

iz štampanog broja 210

foto – Bojan Mrđenović: Dobrodošli