Štampani Beton 207
 

foto: Darinka Pop-Mitić

O ĆUTANJU I POSLEDICAMA
Branka Ćurčić, Grupa za konceptualnu politiku

iz štampanog broja 206

foto: Germ Free, Marijana Markoska

PLES ISPRED DIMNE ZAVESE
Marijana Cvetković

iz štampanog broja 206

foto: DK, Marijana Markoska

Rodna (ne)ravnopravnost: stakleni plafoni i stakleni zidovi
Jelena Veljić

iz štampanog broja 206

autorka fotografije: Vera Vujošević

Radovan Popović / Studiostrip

iz štampanog broja 206

NA KRAJU – POČETAK
Miloš Živanović

iz štampanog broja 205

Beton faza 2

Heroine Jugoslavije
Milica Rakić

iz štampanog broja 205

Beton izložba

Klasni rat: država protiv žena
Maja Krek , Jelena Veljić

iz štampanog broja 205

foto: Heroine Jugoslavije, Milica Rakić