IGRA STOLICE – PREOBRAŽENJE
Miloš Živanović

Iz štampanog broja 

 

Fotografije u broju: Beton, Crna Gora (Podgorica i Virpazar), april 2018.

NA STRAŽI KOD BRISELA
Haris Imamović

Iz štampanog broja

METAK LUTALICA
Saša Ćirić

Iz štampanog broja 

 

O knjizi Miljenka Jergovića Nezemaljski izraz njegovih ruku

Studiostrip

Iz štampanog broja

PRVI MAJ I PREKARIJAT
Muanis Sinanović

Iz štampanog broja 

9. MAJ – DAN POBEDE
 

Jelena Milošević i Rada Kovačević, Prva proleterska brigada, 1944.

(foto: znaci.net)

 

Saopštenje Nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS)