pokret 99%
Florin Poenaru

Preneto sa regionalnog portala Bilten 

 

Foto: AFP / Daniel Mihailescu

 

 

Saopštenje NUNS-a i NDNV-a povodom sudske presude u korist Nebojše Stefanovića protiv Vesne Pešić i portala Peščanik

Jasno i glasno
Diane di Prima

SAVREMENE AMERIČKA BIT-POEZIJA u prevodu Voje Šindolića

zemlja seljaka koja uvozi hranu
Mihai-Dan Cirjan

Preneto sa regionalnog portala Bilten

 

Poklon Zrenjaninskog socijalnog foruma

Smisao književnosti je da spasi hrvatsku državu
Mirnes Sokolović

Iz štampanog broja

Vladimir Milojković

Iz štampanog broja

Srebrenica, 8372

Fotografije iz štampanog broja

Foto: Vera Vujošević

djetinje prognaničko pismo
Ivan Tomašić

Iz štampanog broja 

 

O romanu Nikole Leskovara Tijelo od soli