Iz karantina s ljubavlju: Homeworks Sanje Iveković
Jelena Vesić

ilustracija: Sanja Iveković „Zašto je dobro biti umjetnica u karanteni“, digital print, 2020.

KOVID MASKA ZABRAĐENA BALADA
Radivoj Šajtinac

ilustracija: Sanja Iveković „Solidarnost 1989-2020“, digital print, 2020.

Štampani Beton 221
 
 

ilustracija: Sanja Iveković, “Zašto je dobro biti umjetnica u karanteni”, digital print, 2020.

Solidarnost u odsustvu državne pomoći za kulturu
SEEcult.org

ilustracija: SEEcult.org

Godinu dana bez
Centar za kulturnu dekontaminaciju

foto: Borka Pavićević (uvek) na vratima CZKD Paviljona, ovde (na fotografiji) pre dve godina za vreme proba „Autentičnih tumačenja“: ’68

Crna i gora država: O feudalizmu XXI veka
Dušan Grlja

foto: Mirjana Dragosavljević, Gde budućnost počinje?

Poznavanje prirode i društva
Branislav Dimitrijević

ilustracija: Darija S. Radaković, “Bolje rat nego šta”, digital print, 2018. 

GDE BUDUĆNOST POČINjE?
Mirjana Dragosavljević

foto: Mirjana Dragosavljević, Gde budućnost počinje?

Crni kvadrat, beli okvir
Vesna Madžoski

ilustracija: Combat de nègres dans une cave, pendant la nuit. (Reproduction du célèbre tableau.)