opća mjesta (2)
Robert Creeley

AMERIČKA BEAT POEZIJA u prevodu Voje Šindolića

Šibenska deklaracija: Odraz stanja na ljevici
Boris Postnikov

Preneto sa regionalnog portala Bilten

ANDRIĆ I KOLABORACIONISTI
Mirnes Sokolović

Iz štampanog broja 

 

Fotografije u broju: iz filma Teströl és lélekröl (On Body and Soul), Ildikó Enyedi, 2017.

Radovan Popović / Studiostrip

Iz štampanog broja

Container Academy
Radivoj Šajtinac

Iz štampanog broja

Roman kao sendvič sa salamom
Đorđe Krajišnik

Iz štampanog broja 

 

O romanu Almina Kaplana Trganje 

BEDEMI ŽANRA
Saša Ćirić

Iz štampanog broja 

 

O knjizi priča Ota Oltvanjija Priče misterije i magije 

 

Robert Creeley

Izbor, prijevod i bilješka: Vojo Šindolić

 

Saopštenje NUNS-a i NDNV-a povodom napada na novinara Vladimira Kovačevića

natura 2000 – priroda i/ili tržište
Georgi Medarov

Prenosimo sa regionalnog portala Bilten 

 

Mogu li zajedno ekonomska održivost, razvoj turizma i zaštita prirode? (bugarsko iskustvo)