Štampani Beton 230
 

ilustracija – Oberhauzen THEME: Chto Delat, Museum Sonspiel

Mogu li, molim vas, da se vidim bar sa jednim prijateljem?
Gudro, Polok, Birnbaum, Hamilton i Moris

ilustracija: Radovan Popović, Junoše 2

Duhovi i zidovi
Aleksandra Sekulić

foto: Srđan Veljović, Nevermind 40, CZKD, 2017.

Slučajni svedok
Jovan Jović

foto: Jovan Jović – Protest radnika Beograda na vodi

Nasledstvo kose
Eboni Stjuart

Radovan Popović, Devojčica sa šibicama

Radovan Popović
Aleksandra Sekulić

Radovan Popović, Junoše

Štampani Beton 229
Beton

ilustracija: Radovan Popović, Protiv unutrašnjeg neprijatelja

O radnicima i „svetoj“ nedelji
Dušan Grlja

foto: Vladimir Opsenica – Saša Marković – Mikrob izložba u nastajanju
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd, 12. februar 2021.

Žene ne pišu književnost?
Pobunjene čitateljke

foto: Vladimir Opsenica – Saša Marković – Mikrob izložba u nastajanju
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd, 12. februar 2021.

Priče ljudi u pokretu koji žive izvan kampova
Anke Vandereet

foto: Vladimir Opsenica – Saša Marković – Mikrob izložba u nastajanju
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd, 12. februar 2021.