Zapisi iz podzemlja  – ogledi o tektonici jedne izložbe
Aleksandra Sekulić

Wostok/Grabowski: „Peti prizor“ (1997), po tekstu Aleksandra Vvedenskog, „Jelka kod Ivanovih“ (1938), tabla 5

Hronologije sadašnjosti Silvena Lazarisa
Grupa za konceptualnu politiku

ilustracija: Wostok/Grabowski: „Peti prizor“ (1997), po tekstu Aleksandra Vvedenskog, „Jelka kod
Ivanovih“ (1938), tabla 4

Tanja Ostojić: Misplaced Women?
Tanja Ostojić

Ilustracija: Dejvid Kejn/David Caines, sa performansa koji je izvela Tereza/Teresa Albor u Westfield Shopping Mall, London, realizovanog u okviru “Misplaced Women?” performans radionice u javnom prostoru Tanje Ostojić, LADA, London, december 2016.

BLOK BR. 5: Danilo Milošev Wostok; Wostok/Grabowski
Beton

Danilo Milošev Wostok: „Barbarians Unite!“ (2013) inspirisan tekstovima Ljubomira Micića iz romana „Barbarogenije-decivilizator“ (1921), table 2 i 7

Štampani Beton 225
 
 

ilustracija: Wostok/Grabowski: „Peti prizor“ (1997), po tekstu Aleksandra Vvedenskog, „Jelka kod Ivanovih“ (1938), table 4 i 5

Pitanja (evropskog) mira
Dušan Grlja

ilustracija: Damir Stojnić

Kako to mislite Zadnje Doba?
Milica Ivić

ilustracija: Danilo Milošev Wostok

Hodati sredinom ulice
Aleksandra Sekulić

Ilustracija: Marko Malk

Momci, prelomi javnosti do sledećeg broja
Redakcija

Foto: Milica Jovanović