Beton br.179
Sreda 18. januar 2017.
 KONKURS ZA KNJIŽEVNO-HUMANISTIČKU NAGRADU „DOBRICA ĆOSIĆ“

Za nesebičan doprinos u očuvanje mitske svesti  

1. Pravo na učešće na konkurs imaju svi ljudi koji su Srbi, kao i u nepisanim pravilima za NIN-ovu nagradu. Prijava kandidata drugih nacionalnosti, sumnjivih Srba i Srba autošovinista neće biti uzeta u razmatranje, ali neće biti ni javno odbačena, opet kao kod NIN-ove nagrade, ali i ostalih srpskih književnih nagrada.


2. Pravo na učešće na konkurs imaju samo oni kandidati koji srpski govore, srpski misle i srpski sanjaju. Veliku Srbiju.


3. Pravo na učešće na konkurs imaju samo kandidati. Kandidatkinja je reč koja sem toga što ne postoji u rečniku, treba da sedi kraj ognjišta, gotovi ručak i čuva nejač.


4. Pri odlučivanju prednost će imati konvertiti: oni koji su bili članovi Saveza komunista, da bi 1990-ih postali nacionalisti i podržavali oslobodilački čistu politiku Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja. Kod mlađih kandidata, koji nisu imali prilike da se iskažu tokom 1990-ih, odlučivaće svedočanstvo huliganskih i paravojnih organizacija o njihovom učešću na antigej paradi, u napadima na nevladine organizacije, u dočeku Putina ili, poželjno, u dobrovoljačkim jedinicama u Donbasu ili u pokušaju puča u Crnoj Gori.


5. Posebno će se bodovati takozvana demokratska podrška rešenju srpskog nacionalnog pitanja i pokušaj sjedinjenja nacionalizma i demokratije, disidentskog statusa i služenje jednopartijskom režimu.


6. U slučaju izjednačenog broja bodova tzv. demokratskih kandidata, prednost će imati kandidat koji je Kosovo uvek stavljao ispred Evrope, naciju ispred vladavine prava i svesrpsko ujedinjenje iznad životnog standarda.


7. Kvalitet knjige kandidata nije od presudnog značaja, kao ni lektorsko-korektorski rad na tekstu. Ova nagrada ceni gramatičku autentičnost. Moguće je prijaviti nacrt doktorske disertacije ili diplomu, članak na NSPM portalu ili pismo čitalaca u Politici.


8. Dozvoljava se slanje radova na ekavici i na ijekavici, ali samo na srpskoj. Kandidat koji pošalje rad na latiničnom pismu biće automatski diskvalifikovan kao provokator.


9. Bukački rad, nošenje transparenata i ostavljanje komentara na sajtovima neće se bodovati. Ipak je ovo nagrada za intelektualce.


„Dobrica Ćosić“ – nagrada za 21. vek!

Vek koji Dobrica Ćosić možda nije razumeo, ali koji će posthumno obeležiti.