Oktobarski salon 2016

Fotografije Vere Vujošević sa Oktobarskog salona 2016.

Razvojni put srpskog identiteta

Foto: Vera Vujošević

Izložba “Macola”, autor: Dragan Jovićević

Pamtimo

Fotografije VERE VUJOŠEVIĆ:

Žene u crnom, 10.07.2016, Beograd

8. mart 2016.

Fotografije u broju: Vera Vujošević