Autor: Aleksandar Opačić, Radovan Rašid Paša Popović / Studiostrip

Autor: Radovan Popović / Studiostrip

Autor: Radovan Popović / Studiostrip

Autor: Danijel Savović / Studiostrip