Beton br.141
Sreda 08. april 2015.
Piše: Nenad Veličković

SEX SPECIALIS

Beograd, 2025


Nakon što je u Skupštini Srbije lako prošao lex specialis Beograd na vodi, skupštinska većina, ohrabrena podrškom većine građana, planira još jedan investicioni projekat, pod nazivom Beograd nabodi.


Ovim projektom planira se sexproprijacija građana Beograda, koji će se prema željama i potrebama stranih investitora stavljati u funkciju seksualnih objekata. Prema sex specijalisu, Vlada ima pravo da seksualne objekte seksproprizuje po tržišnoj ceni i da ih stavi na raspolaganje stranim investitorima.


Projektom Beograd nabodi Vlada Srbije praktično modernizuje koncept jus primae noctis, koji je bio izuzetno popularan u beogradskom pašaluku pre nekoliko stotina godina, o čemu svedoči i pesma Marko Kraljević ne ukida svadbarinu.


U ovom zakonu, kojim se reguliše javni interes za eksploataciju ljudskih resursa Republike Srbije, stoji između ostalog:


Postojeće stanje u pogledu iskorišćenosti ljudskih resursa nameće neminovnost  uređenja ove oblasti kroz pokretanje novih i rekonstrukciju postojećih sadržaja, odnosno realizacijom ovog projekta biće stvorena nova ponuda sa namenom turističkog, poslovnog, komercijalnog, stambenog, kulturnog, zabavnog i sportsko-rekreativnog karaktera, ali i proizvedena nova kategorija stanovništva za planirane sadržaje.


Prepoznajući navedene ciljeve kao zajednički interes, od samog početka uspostavljena je saradnja između predstavnika grada Beograda i Republike Srbije, tako što su formirane zajedničke stručne radne grupe, koje su započele rad na stvaranju zakonskih i ostalih pretpostavki za realizaciju ovog značajnog projekta.


150315_Vucic

Ilustracija: Diskoteka 3D


Članom 4. određuje se Republika Srbija, koju zastupa Državno pravobranilaštvo, za korisnika eksproprijacije. Stavom 2. ovog člana određuje se grad Beograd, koga zastupa javno preduzeće, odnosno drugo lice u skladu sa nadležnostima utvrđenim opštim aktima Grada, za korisnika eksproprijacije za privođenje građana javnoj nameni, odnosno za podvođenje građana stranim investitorima. U stavu 3. ovog člana propisano je da Republika i Grad imaju sva prava, obaveze i odgovornosti korisnika eksproprijacije predviđene Zakonom o eksproprijaciji i ovim sex specialisom."


Ovim projektom od javnog interesa do javne kuće omogućava se da na prostoru Beograda bude preko 13.000 zaposlenih. Navedeni podaci ukazuju da projekat Beograd nabodi predstavlja jedan od najznačajnijih investicionih poduhvata u Republici Srbiji.


25197_1

La bella mafia - obavezne vežbe za članove Vlade po Sex specialisu

(u pozadini: Beograd, 2025)


Sam premijer je naglasio da projekat Beograd nabodi predstavlja napredak, modernizaciju i nešto najlepše što se Srbiji desilo. Od njega neće imati koristi samo građani Beograda, nego i građani cele Srbije, čija će deca dolaskom u Beograd na studije takođe biti obuhvaćena sex specialisom.


Ovo je poslednja faza nove makro politike, koje će se, zaključio je premijer, svršiti prelepom slikom Beograda, moderne i zaposlene Srbije.

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.