Beton br.125
Utorak 17. jul 2012.
Lirika utoke
Piše: Predrag Lucić

Povijest filozofije za Todorićeve krave

(izabrane konzumotvorine)

PREDSOKRATOVSKA POČELA
Čet’ri zna predsokratovac
Elementa Empedoklo.
Gdje je peti, gdje je novac
Zbog kog nas gazda je pokl’o?

PREHRANA I POSLJEDNJI DANI
Pitam se ko mudri Sokrat:
Imade li pravednosti?
Mora li nas gazda poklat
Da mu sretni budu gosti?

ARISTOTEL NAŠIH DANA
Aristotelu Platon drag bješe,
No još draža bješe mu istina.
Todorić mene s dragošću češe,
Još draža bit ću mu govedina.

ZOON POLITIKON
Čovjek da je po naravi
Politička životinja?
Da l’ zbog toga prema kravi
Nije čovjek nego svinja?

KRITIKA CINIČKOGA UMA
Diogen je Aleksandru rek’o
Da sa svjetla makne se, jer smeta.
Vladar zbog tog nije ga ispek’o,
Nit od njega pravio kotleta...
Ko od mene kad dvonožne junce
Molim da mi ne zaklone sunce.
Oj Pisava, žalosna ti majka,
Što ne čitaš Petra Sloterdijka?!

MUDROST S ISTOKA
Pišuć’ „Knjigu ozdravljenja“,
Ne bje svjestan Ibn Sina
Da čovjeka ništ’ ne mijenja
Jer je čovjek boleština.
Nema lijeka za insana
Ni u hećim Ciorana.

VEDA OD GOVEDA
Pisano je u Bhagavad Giti -
Opet će se tko umre roditi...
Koji vol bi, poslije smrti stvarne,
Htio živjet ko chilli con carne?
Il’ oživjet kao sveta krava
Što na cesti od gladi crkava?

SUMMA THEOLOGICA

Tko je Boga tom Biblijom
Po glavurdi sijedoj mlatn’o,
Da je Svetom Familijom
Zamijenio Tele Zlatno?

COGITO ERGO SUM
„Mislim, dakle - jesam!“ -
Tvrdi Kartezije.
Ja kad vidim gdje sam,
Mislim - već me nije.
Zadnju noć u štali,
Na volju budali.

 

OGLED O LJUDSKOM RAZUMIJEVANJU
Meni nešto blizak nije
Empirizam Johna Lockea,
Znam iz svoje empirije
Da je čovjek veća stoka.

RASPRAVA O LJUDSKOJ PRIRODI
O prirodi ljudskoj ti bi, Hume,
Sve shvatio, dobri moj Davide,
Da u tebe bulje kao u me
I sto kila mesa samo vide.

RASPRAVA O PODRIJETLU
I TEMELJIMA NEJEDNAKOSTI
Jean-Jacques Rousseau - temelj vjere
Da su čista srca ljudska,
Dok teleće srce ždere,
Što ga netko ne ispljuska?!

FATUM SLOBODE
Diderotova čitam „Jacquesa fatalista“,
Djetelinu pasem sa četiri lista.
Pa razmišljam, žvačuć’ djetelinu -
Mogu l’ svoju probavit sudbinu?

KRITIKA PRAKTIČNOG UMA
U čovjeku moralni je zakon,
Zvjezdano je nebo nad čovjekom,
Pred čovjekom krava traži zaklon
Dok on traga za mesom i mlijekom.
Svaka krava što nad Kantom duma,
Boluje od nepraktičnog uma:
Imperativ je l’ kategorički
Da se mužnja podnosi stoički?
Kad se spoji gnoza sa laktozom,
Kravlji život ispunja se grozom.

KRITIKA ČISTOG KONZUMA
Nad Kantom nebo zvjezdano,
Nad kantom vime bezdano.

SVIJET KAO VOLJA I PREDODŽBA
Što je stvarnost? - nek’ ne zajebava
Već nek’ jasno kaže mudri Arthur:
Moja volja da ostanem krava
Il’ predodžba da sam schnitzel-natur?

DIJALEKTIKA
SAMOPOSTAVLJANJA BITKA
Kaže Hegel da u mraku
Sve su krave posve crne.
Ja mu bijela praštam svaku,
Ja sam... kako njemu prne.
Georg Wilhelm Friedrich,
Ich bin schwarz, natürlich!
Ja sam crnka feš,
Ispečena reš.

MARXOVA JEDANAESTA TEZA
O FEUERBACHU I STROGANOFFU
Filozofi tumačili
Na načine svijet su razne.
Cilj je - mesari pretili
Da se mojom sudbom kazne.

PRILOG KRITICI HEGELOVE
FILOZOFIJE PRAVA
„Religija - opijum za mase!“ -
Marxa čitam i papkom se krstim.
Da l’ sam i ja Božji džanki, Marxe,
Dok makove u proljeće brstim?

 

S ONU STRANU DOBRA I ZLA
Najslađi je Nietzsche
Kada trava niče.

TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS (I)
„Čovjek ne bi razumio lava,
Sve kad lav bi govoriti znao.“ -
A što na to može reći krava
Da ne bude ni „Ajme!“ ni „Jao!“,
Kad Wittgenstein, prepametan frajer,
Ne razum’je: „Metro-Goldwyn-Mayer“?!

TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS (II)
Nemoj pred nožem kukati,
Poslušaj Wittgensteina -
O čem ne možeš mukati,
Šuti! - tu sva je tajna.

STRAH I DRHTANJE
Pomisliš li, Kierkegaard Sørene,
Dok pišeš o drhtanju i strahu,
Kakva jeza obuzima mene
Dok me muzu za mlijeko u prahu?

BIFTEK I VRIJEME
Tebi vrijeme
Otvara dileme,
Mene ždere,
Druže Heideggere.
Je li bitak
Vremena gubitak? -
Misliš, dumaš
Dok bifteke mumaš.

NAPITAK I NIŠTAVILO
„Pakao, to su drugi!“ - ta ti je točna.
Svaka čast, Sartre Jean-Paule!
Pakao, to sva su stvorenja bezočna
Kakao što s mlijekom vole.

FRANKFURTSKA ŠKOLA
Je l’ Adorno rek’o il’ Marcuse:
„Nema Muza poslije Auschwitza!“?
Čitav život mene netko muze,
A na kraju slijedi klaonica.
Nakon svega navrate pjesnici,
Al’ tek kao kupci u mesnici.

TRIBINA DEKONSTRUKCIJE
Svijet da l’ laž je il’ korida?
Tu no llores, mi Derrida!

SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE
O nasilju Žižek pitak
Samo jedno nije rek’o:
Je l’ nasilje kad moj bitak
Prodaju ko Alpsko mlijeko?

ČEMU JOŠ FILOZOFIJA?
Jutros sam, seko,
Čitala Bakunjina.
Ne daj im mlijeko,
Pička im materina.

 

betonbr125_vremesmrti

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.