Beton br.200
Sreda 17. oktobar 2018.
Izložba "Uzemljenje"
Piše: Andrea Palašti

pano


Pano /iz Kolekcije MRNNJ/ predstavlja rekonstrukciju jednog panoa kubističkog sistema prezentacije sa izložbe Pola veka revolucionarne borbe Saveza komunista Jugoslavije, koja je bila postavljena u Muzeju revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije (MRNNJ) u Beogradu od 1970. do 1996. godine. Uz pomoć panoa, na tadašnjoj izložbi je bio prezentovan istorijski razvoj revolucionarnog radničkog pokreta od njegovih početaka, preko Narodnooslobodilačkog rata do izgradnje samoupravnog socijalističkog društva. Na izložbi je bilo oko 15 kompaktnih panoa (jedan pano sastojao se od 49 kocki). Danas je sačuvan samo samo jedan pano, međutim, kocke su prefarbane i koriste se kao postamenti za postavke različitih izložbi u sklopu Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu.
Andrea Palašti, „Pano“, skulptoralna instalacija, ready-made, 2014.   01 (2)_1   30x30_2    
Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.