Beton br.240
Utorak 08. mart 2022.
Piše: Eboni Stjuart

Ova pesma govori o radosti

Ova pesma govori o radosti
ne govori o vodi
isparavanju ostataka ili pesku

ili žeđi ili suvom voću ili šarkama ili

vešanju …
danas
nijedna osoba nije umrla na
uličnom trotoaru na rukama
policajca
ili čuvara

danas je dozvoljeno
dečaku da se igra
napolju i da bude
dete prepuno mašte

danas smo mu prvi put tražili
da digne ruke uvis
i pokaže nam
kako izgleda kada se
pretvara da leti

danas crnkinja može
da popuši cigaretu
može da se smeje
može da radi
šta god joj se jebeno radi

sa svojom
kosom

danas me niko nije nazvao
crnčugom, direktno

ili indirektno
danas su znali moje ime

danas je
zvučalo kao radost
nebitno ko ga je izgovorio

biti crna danas
nije razlog da se umre
tom prirodnom smrću

šta hoću reći,
danas niko nije pokušao
da me ubije

danas nije umrla nijedna
tamna ili crna koža
ili pogrešna put

danas je bio i jedini dan
kada smo se sklonili unutra
okupili se i pričali priče… sećaš se

kada je svakog dana bila nečija sahrana
i puštali su tužnu pesmu

i čitali posmrtni govor, oh.
danas je bio jedini dan kada smo plakali
ali od sreće
jedini haštag koji smo koristili danas
bio je #radost

danas maramice žele samo
da obrišu lica onih

koji plaču od radosti

Ova pesma govori o radosti.
ne govori o strahu
ili ljutnji ili tuzi

emocijama koje nas tako
lako preplave

pesma ne govori o
staklu ili porcelanu
ili krhkim stvarima ili o
slabosti ili umoru ili slomljenosti

Ova pesma govori o radosti.

koliko dugo je ostala
i kako je pamtimo
zauvek
u nama.

Prevela sa engleskog: Milica Arambašić

*Pesma će biti objavljena u februaru 2022. u novoj zbirci SvežaKrv (BloodFresh)

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.