Beton br.163
Sreda 16. septembar 2015.
Piše: Branimir Jovanović

NIŠTA NE ZNAM O MIŠI STANISAVLJEVĆU


Ništa ne znam o Miši Stanisavljeviću

Bili u istom razredu

A ništa ne znam o Miši Stanisavljeviću

Kada je pisao o mravljim šapama

I kada nisu umeli da ga ocene

Ništa nisam saznao o Miši Stanisavljeviću


Bilo je pesnika i iz ovog kraja

Da li su oni znali nešto više

Da li su se zabavili sinekurama

Ništa o Miši Stanisavljeviću

Da nešto kažu

I akademici ...

Ovako

Ništa o Miši Stanisavljeviću


Da sam ga sreo kad je trebalo

Zastao bih kraj njegove tezge u Bulevaru

I saznao bih nešto

Ili bih tražio bilje i korenje s njim

I znao bih nešto o Miši Stanisavljeviću

Život bi mi se promenio, ali kako?

Ovako

Ništa ne znam o Miši Stanisavljeviću


Kada sam čuo da je umro, jer

Ništa ne znam o Miši Stanisavljeviću

Pročitam na sajtu Ovčaru i druge pesme

Pristupačne bez para i davanja svoje adrese mejla

Vidim da ih je,ne znajući, čupao iz mog srca

A ne znam ništa o Miši Stanisavljeviću


Bilo je utehe u devedesetim

I Kovačevića i Lečića ali

Ništa o Miši Stanisavljeviću

Zbacio je maske svima i bacio ih u blato

Nije se čulo od pučanstva


Da li je čitao svoje stihove nekome

I da li je imao glas za to (jedva mu se sećam glasa)

A ako nije, ne pomažu tu glumci i recitatori

Moraš kao Stevan glasom da protreseš zemlju

Možda, da ih je Stevan čitao

Planine bi se pomerile

Znao bih nešto o Miši Stanisavljeviću


Kada je pisao da umire kao pas

Živeo sam kao pas

A sada kad nije umro

Živim kao pas

U raskrinkanim ostacima otpacima


Ne mogu da čitam sabrana dela i ostalo

Ne znam na šta bih naišao,

Na svoje neke delove organizma

(Pa bi mi se srusila konstrukcija života),

Na neku svoju provaliju

Bolje da ništa ne znam o Miši Stanisavljeviću

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.