Beton br.153
Sreda 21. januar 2015.
Lirika utoke
Piše: Predrag Lucić

MIRIS KOUACHIJA NA BALKANU


Srbi vrište da je Charlie s pravom

Zaslužio kaznu Allahovu,

Jer je crto – igrajuć se glavom –

Zulum srpske vojske na Kosovu.


I Bošnjaci šire sličnu priču

Da je Charlie list bez trunke stida,

Jer se ko fol rugajuć' Mladiću

Izrugivo žrtvi genocida.


I Hrvati Charlie drže krivim

Jer je Papu pravio budalom

I sprdo se s Kristom, Bogom živim,

I sadio tikve sa Feralom.


Zalažu se složno svi šoveni

Da se Charlie najzad dokusuri,

Jer kad već su uživo kreteni,

Da bar nisu u karikaturi!


Suvišan je Charlie – složno misle

Umni Srbi, Bošnjaci, Hrvati…

Jer što bi ih takve nesuvisle

Itko ikom trebo nacrtati?!

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.