Beton br.160
Sreda 17. jun 2015.
Piše: Nenad Veličković

Marko Kraljević ukida stanarinu

Podeesovski ciklus

 


Poranio Kraljeviću Marko,

Poranio niz Zeleni venac,

Sukobi ga Ciganka devojka,

Božju pomoć naziva joj Marko:

"Božja pomoć, Ciganko devojko!

Što si tako, seko, osedila?

S kog' si mlada sreću izgubila?"

Proli suze Ciganka devojka,

Pa govori Kraljeviću Marku:

"Evo ima skoro godin' dana,

Kako dođe Arap prekomorac,

Da sazida na vodi Beograd.

Da rastjera zmije i jakrepe

I straćare gdje im mjesto nije.

Arapa su lepo dočekali,

Sirotinji zakon nametnuli:

Kom je kuća na mestu makete

Da spakuje život u pakete,

Da se seli, i da se veseli,

Što je Arap dobra srca bio

Pa na Savi šoping centar snio.

I stanove, za bogate kupce

Za Arape, i za rodoljupce.

Sad zajedno pozivaju svate

Da otkupe na rate kvadrate

Kome banka ne odobri duga

Dobro j' došo, ali kao sluga.

Sa toga sam sreću izgubila.

Sa toga ću u Savu skočiti."

Al' besedi Kraljeviću Marko:

"Ne šali se, u vodu ne skači,

Nemoj sebi smrti učiniti,

Već mi kaži Arapove dvore,

Imam reči besediti s njime."

Veli njemu Ciganka devojka;

"Njegovi su dvori na Dedinju

To je njemu naša vlada dala

Da nas gleda umesto maršala."


no  muzeja

Fotomontaža: Mrtvi albatrosi

Noć muzeja - Ukazanje (Sebastijana) Kurca


A kad Marko saslušao reči,

Krenu Šarca knez Milošem ravnim,

Roni suze niz junačko lice,

A kroz suze gnjevno progovara:

"Oj davori, Beograde slavni!

Šta si danas dočekao tužan,

Posle našeg Voje čestitoga

Da Arapi sad po tebi grade!

Ja sramote podneti ne mogu,

Ni žalosti velike trpiti,

Danas ću te, brate, osvetiti,

Osvetiti, ili poginuti."

Ode Marko pravo na Dedinje,

Ugleda ga Arapova straža,

Svi ministri i predsednik vlade

Pa kazuje crnu Arapinu:

"Gospodine, investitorovče!

Čudan junak jezdi uz kaldrmu

Na vitezu konju šarenome,

Dobra konja vrlo rasrdio,

Iz kopita živa vatra seva,

Iz nozdrva modar plamen liže;

Oće junak na nas udariti."

Al' besedi Arapine crni:

"Deco moja, vlado i ministri!

Ne sme niko na nas udariti,

Tvrd je orah voćka poslije kiše

Nije junak ko prašinu diže

Neg' većina što zakone piše.

Utom Marko stiže na Dedinje.

Okom strelja a brkove suče

Gleda gdje će Šarca parkirati.

Pak pozdravlja crnog Arapina:

"Božja pomoć, dragi gospodine!

Božja pomoć, vlado i ministri.

Čuo jesam da se projekt radi

Preko čerge da se čardak gradi

Pa sam došo, don'o stanarinu,

Da uselim, da se razveselim,

Da s visoka na Beograd gledam.

Kaži meni, što je stanarine?"

Arap lepo Marku odgovara:

"Tri hiljade, ko je poranio

A ko kasni, njemu i četiri;

Ti se vidiš junak od mejdana,

Nije kvara i da pola dadeš!"

Marko zbira, pa se presabira,

Arap klima pa mu namiguje:

"Sam' u kurve veresije nema!

Bez kredita ni banaka nema.

Neće nići Beograd na vodi,

Od dukata i od gotovine

Već od dobre vjere u namjere

Kome topuz u zakonu leži

Placevi mu preko noći niču.


bela ku a

Fotomontaža: Mrtvi albatrosi

Beli anđeo ispred Bele kuće


Sa svih strana buldožeri kreću

Za Beograd na vodicu svetu

I car Lazar danas bi izabro

Mesto carstva nebeskog maketu.

A što, Marko, nemaš gotovine

Lasno ćemo pazar utvrditi.

S vladom sam ga isto utvrdio."

(Tu ministri okom poniknuše

Samo vlada usta napućila.)

"Digni ćurak, a čakšire spusti

Sirotinju biznisu prepusti."

Mili bože, čuda velikoga!

Da je kome pogledati bilo

Pošto Marko kvadrat otkupio.

Pošto košta džaba stanarina

Zeman dođe valja najebati.

No da vidiš crna Arapina

Kakvo ima koplje pod pojasom!

Kako Arap koplje isturio

Tako Marko pade na koljena.

Mrke brke nisko objesio,

A stisnuo ono sirotinje,

Gotove mu suze udariti.

Arap s' primiče a Marko odmiče

Dok dotjera Marka do duvara.

Trže Arap buzdovana svoga,

Pak udara Marku odozada.

Lako cilja al udara teško

Gde udari melem ne trebuje.

(Tko udara zvekirom na vrata?)

Kako ga je lako udario

S epskom ga je pesmom rastavio.

Kad Arapin juriš učinio,

(To je Marku vrlo mučno bilo)

On poziva vladu i ministre,

Da sa Markom pazar zapečate.

Silna đeca baba poslušaše,

Konj do konja, junak na junaka.

Što propušta sluga Golubane

Dočekuje sluga Vaistina.

Gleda Marko Beograd na vodi

Ud’riše mu suze od očiju.

Pišti Marko do Boga se čuje:

"Bože mili, na svem' tebi vala,

Bog da živi vladu i ministre

Koji su nas žaba izbavili,

I straćara gdje im mjesto nije.

Sirotinjo, svoju vladu slavi,

Prost joj bio Dubai na Savi!"

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.