Beton br.88
Utorak 26. januar 2010.
Piše: Redakcija Sic!-a

Lahko je našim SIC!-om gloginje mlatiti

Blagodareći sjajnim aktivnostima prijateljske džinske kontraobavještajne službe, “Sic!” je došao u posjed odlomaka iz doktorske disertacije koja će biti odbranjena 20. 5. 2025. godine na Odsjeku za književnosti nacija BiH, koja svejednako, kako vidimo iz priloženog, i u dalekoj budućnosti dokazuje preimućstvo bošnjačke kulture nad susjednim kulturama, u najboljem maniru nastavljajući baštiniti kontinuitete i tokove današnje književne nauke i kulture u Bošnjaka.

“Dakle, bošnjačka kultura ne trijumfuje nad srpskom i hrvatskom samo u pogledu preimućstva sevdahlijsko-baladesknih struktura nad epskim postamentom (što smo prethodno dokazali); dapače i štaviše, rekli bismo da je satirički časopis Sic! zajedno sa prijateljskim hrvatskim Feralom izravno anticipirao srpski Beton, što je bjelodano iz sličnosti koncepta i rubrika koje je redakcija Betona samo preuzela od izvanrednih mladih bošnjačkih autora, koji su u kontekstu zatiranja njihove kulture početkom 21. vijeka imali hrabrosti pustiti svoj glas. Stoga se zaista čine smiješnim podmetanja nekih srpskih književnih historičara koji u recentnoj literaturi navode da je Beton nastao prije Sic!-a, te da su bošnjački autori betonovce smatrali svojim uzorima.
Da su, dakle, podmetanja i nijekanja samobitnosti bošnjačke kulture (u ovom slučaju i časopisa Sic!) praksa srpskog diskursa i u 21. vijeku, jasno je i iz faksimila članka iz Dnevnog avaza (A. Grabovac, Cilj nam je uzburkati baruštinu srpske kulture, Dnevni avaz, 19. 11. 2009., str. 31) u kojem se jasno navodi da bi se “Beton mogao opisati kao kombinacija nekadašnjeg Ferala i studentskog lista Sic! koji odnedavno izlazi u Sarajevu.”
Dakle, neka faksimil koji uvrštavamo bude dokaz protiv zlonamjernih stranih naučnika, neka konačno porazi sve njihove spletke, jer trijumfujuće navode preuzimamo iz najtiražnijeg i najrespektabilnijeg tadašnjeg (ali i današnjeg) bh. lista. Neka citirani članak posluži kao opomena i domaćim izdajnicima koji pišu da je program Sic!-a bio anti-nacionalistički i bezdomnički - a na te njihove laži odgovaramo samo protupitanjem: ako je Sic! antinacionalistički, kako je onda moguće da se o tom časopisu piše ovako afirmativno u Dnevnom avazu, koji je tih godina (kao uostalom i danas) itekako osjetljiv na ugrožavanje nacionalnih interesa, budući da budno prokazuje svaku anacionalnu rabotu.”
(Ime doktoranta ostaje u tajnosti na njegov izričiti zahtjev: potrebno mu je obezbijediti duboku anonimnost i osamu budući da je već krenuo s pripremama doktorske disertacije, koju će uprkos zlonamjerništvu što vreba sa svih strana, samo uz pomoć Svevišnjeg, kako se vidi iz priloženog, odbraniti na Odsjeku za književnosti nacija BiH 2025. godine, privodeći kraju svoj višegodišnji časni posao i dokazujući mrskom neprijatelju da se istina ne može sakriti.)

betonbr88_vremesmrti

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.