Beton br.116
Utorak 18. oktobar 2011.
Lirika utoke
Piše: Predrag Lucić

Kletva Dačićeva

(Iz rokovnika ministra policije)

Ko je Srbin i srpskoga roda,
I od srpske krvi i kolena,
A ne do{'o na prelaz Jarinje,
Zadnje {to nam od Kosova osta,
Da goloruk po Ka-Foru bombe
Baca k'o da prosipa bombone,
Da goloruk iz snajpera cepa;
Od ruke mu ni{ta ne ginulo,
Ni Arnaut ni {iptarski Ka-For,
Al' ni peder na Terazijama!

Ko je Srbin i srpskoga roda,
I od srpske krvi i kolena,
A ne smeo nikome da ka`e
"Ne!" zbog srpske re~i najsvetije,
"Ne!" zbog srpskog vekovnog
Kosmeta,
[to je silom svetskih velika{a
Srpskom rodu i porodu otet,
Na upravu predan [iptarima;
Taj ne smeo nikome da ka`e
"Ne!" sem drskim srpskim pederima!

Ko je Srbin i srpskoga roda,
I od srpske krvi i kolena,
Nek sa~uva barem jedan Obraz,
Pa kad nema nikakvog izlaza
Ni kosovskih grani~nih prelaza,

Kada nema prozora ni vrata,
Neka su mu otvorene Dveri
Za sve sem za homoseksualce!

Ko je Srbin i srpskoga roda,
I od srpske krvi i kolena,
Muda im’o samo da zabrani
Gej-paradu u svom Beogradu,
Kurčio se samo nad onima
Što nemaju od srca poroda,
Ni muškoga ni devojačkoga,
Što ih stiže kletva Lazareva
I zabrana skupa Dačićeva!

Ko je Srbin i srpskoga roda,
I od srpske krvi i kolena,
U Visokim Dečanima slušo
Onu pesmu „Roke mandoljine“,
Al’ ne slušo nasred Terazija:
„Uranila lezbejka devojka,
Uranila rano u nedelju,
U nedelju prije jarka sunca,
Pa u varoš pošla na paradu!“

Ko je Srbin i srpskoga roda,
I od srpske krvi i kolena,
Ne pustio lezbejci devojci
Da ponese dva kondira zlatna,

U jednome hlađane vodice,
U drugome rumenoga vina,
Da se šeće po razboju mlada,
Te prevrće po krvi gejove,
Već je ster’o s Terazija ravnih
B’jelu dvoru za blindiran pendžer,
Neka tamo gorke suze lije,
Kukajući iz bijela grla:
„Jao jadna, hude sam ti sreće,
Da se jadna za pendrek uvatim,
I on bi se gumen osušio!“

Ko je Srbin i srpskoga roda,
I od srpske krvi i kolena,
A na ponos bila mu parada,
Na golu mu bio Pačarada,
A bekovi Šengulj, Agim Cana,
Half-linija Ramadan Cimili,
Belopoja i onaj Keljmendi,
Bratio se sa braćom Murići,
U napadu Batrović mu igro,
Fadilj Vokri i Mensur Nedžipi;
Nem’o seksa, im’o eS-Pe-eSa,
Pod upravom bio Euleksa,
Rđom kap’o dok mu je kolena,
Im’o Rusa mesto meniskusa.

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.