Beton br.67
Utorak 24. mart 2009.
Lirika utoke
Piše: Predrag Lucić

Kad su cfetale tikfe

(iz pesmarice Milorada Fučeliča)

Kukafitze iz Felike Hoče
Letu ko orlofi beli,
Natleču pofrče, foče,
Peter se Hantke feseli.

Guslar Jefta sa jedinu žitcu
Sfira ko Motcart sa mlogo,
Srbija nema krifitcu,
Hantke bi potpisat mogo.

 

Peter Hantke u Hoču Feliku
Pisalo srpsko lektiro,
Dosadan, sam u sfom liku,
Ko da na gusala sfiro.

Punu sfesku ispisalo Hantke
Fodostaj sfih srpskih reka,
Lintcurom plifale patke,
Patčiče otnela kleka.

 

Narastla šljifa na staru krušku,
Procfalo na frbi grošdče,
Hantke se fiksa sa pušku,
Roka sa budžafo gfošdče.

Peter Hantke se gnjurtcu feseli,
Sifonom dok ketčiga plofi,
To fam je putopis tceli,
Hantkeof serbseler nofi.

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.