Beton br.136
Utorak 18. jun 2013.
Lirika utoke
Piše: Predrag Lucić

Gusle u magli

(iz hrvatske europske pjesmarice)

Razbistren u svojoj magli,
Prosvijetljen u svojem mraku,
Hrvat novoj zvijezdi nagli,
S dvaest sedam njih u braku.

Nove žudi kraljevine
Obećanih blagostanja,
Nestrpljiv da gaće skine,
Pa da kaže: „Ajme sranja!“

List vjenčani ne da ništi,
Niti razvodom da prijeti,
Već da sebi u brk pišti:
„Oj, samoćo, sanče sveti!“

Pa da gusla: „Ajme sranja
U narodâ zloj tamnici!“
Svom narodu spas da sanja:
Bit slobodan u samici.

Ni s kim više u savezu –
Sebe sanja Hrvat vrli,
Slobodan u svom kavezu
Da u novi savez hrli!

 

Foto: Vera Vujošević

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.