Beton br.136
Utorak 18. jun 2013.
Piše: Mileta Mijatović

Dolaze zajebana vremena

Rad

Jedan džul je rad
Koji izvrši sila
Od jednog njutna
Na putu od jednog metra
Na drugi način predstavljen
Jedan džul predstavlja i rad
Potreban da se na površini supermarketa
podigne masa od oko 102g
(npr čokolada) za jedan metar

Rad je prenos energije iz jednog sistema u drugi
Ti si jedan sistem a oni su drugi
Rad se može računati i kao proizvod snage i vremena
Ti imaš snage i vremena
Ponestaje ti snage
Ponestaje ti vremena
Stiže zamena
Jer je njima potrebna snaga
Nepromenljiva tokom vremena
Dolaze zajebana vremena
Hiljade i hiljade džula
Svake sekunde
Jedan džul
Proizvede mašina od jednog vata
Ako je sila konstantna
Kolika vam je plata
Kolika vam je rata

 

 

Asimilacija 33

Jelena se udala za Hrvata
Neposredno pre rata
A kad se zarati
Ona se ovde vrati
Sa bebom
Kod majke
Beba se igra
Na podu s kockama
Dvorac pravi
Smeje se
Baka ga gleda tužno
I kaže
Jadan
I ne zna da je ustaša

 

 

Da se zna

Vozili smo se prugom Beograd–Bar
Devedeset četvrte
Razgovaraju jedan arkanovac
I od mog druga otac
Pijani
U jednom momentu
Arkanovac izvadi tabakeru
Zlatnu
Otvori je i pokaza
Uspomenu iz rata
Uho muslimansko
I kaza
Da se zna
Ubio sam ga

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.