Beton br.14
Utorak 06. mart 2007.
Piše: Ivan Pravdić

Dlakava politika

u bradi mojoj dlaka svaka
politiku svoju vodi
sakupe se samo da ustav
e
i
zglasaj
u
da su tuu
pi
da lii
da se skra
tii
štucje
l se brk
zuluf leevi
hoće veću
autonoomiju
neg’ desni
riđe i seede traže svoja prava
kome ide više šampon
kome balzam
pakovanje gel
koga kapa više stiska
puć će glava od tog vriska!
dlaka svaka ko stotinu glava
izabranih
demo
kratski
krasti
svrbe
ko politika Srbe
koga svrbi nek’ se češe
žešće
drapa se do krvi tople, mlake
zdravi razum ako smrvi
izeli ga crvi dugački ko dlake

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.