Beton br.20
Utorak 29. maj 2007.
Piše: N. Ištan Evredi

Dan pre nedelje

Subota!
Dan pre nedelje
a posle
petka (žurke, provod, zezanje, LUDILO)

26ica je puna
ima ljudi
nose sveće
mučno žute

otac mu je umro
njoj majka
njemu brat

grob do groba
26ica do 26ice
sveća do sveće
venac do venca
znoj do znoja

idu
da odaju POKOJ
duši

setili su se svojih mrtvih
jer im je neko tako rekao, naime
da se treba setiti svojih mrtvih

baš
na tu veliku Subotu
mora biti da je baš velika
ta Subota
ili je možda Velik Onaj
ko je tako rekao
ili su oni slabi kada slepo slušaju

pa se svojih mrtvih
sete
samo onda
kada drugi
to
narede

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.