Beton br.78
Utorak 25. avgust 2009.
Lirika utoke
Piše: Predrag Lucić

Balada o osiromašenom urinu

(Iz pesmarice dr. Dragana Davida Dabića)

Posle krvi neću vina,
Sad bih pio svog urina:
Od krvi se mrtvi broje,
Od urina kurci stoje.

 

Evo recept belog maga
Da te polna drži snaga,
Da si uvek kurca čvrsta:
Pij pišaćke dva-tri prsta!

 

To je garant dobrog seksa,
Vlastit urin da se eksa,
Vlastit urin – robna marka,
Organska je nuklearka.

Magija nas vodi bela
Resursima naših tela:
Pit urina siromašna,
Jesti govna pozamašna.

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.