Beton br.172
Sreda 22. jun 2016.
Lirika utoke
Piše: Predrag Lucić

Balada o Mediteranu

(song za predstavu „Alan Ford – Povratak otpisanih“ Gledališča Koper i Kamernog teatra 55 iz Sarajeva; u režiji Kokana Mladenovića i na muziku Irene Popović)


Mediteran

To je more kojim

Rijeke ljudi teku

Kad im domovine

Sa nebesa speku

Mediteran


Mediteran

To je more kojim

Kažu ti da hodaš

Kada ruševine

Svog života prodaš

Mediteran


Mediteran

Kad ti zemlju novac spali

Mediteran

Drugoj će te donijet vali

Mediteran


Mediteran

Na plastičnoj trošnoj splavi

Mediteran

Tvoj je život biznis pravi

Mediteran


Mediteran

Plati more nebo

I potplati vjetar

Plati šaren pojas

Svoj na splavi metar

Mediteran


Mediteran

Plati gazdi rizik

Ako splav prekrca

Plati otkucaje

Samilosnog srca

Mediteran


Mediteran

Tko preživi morsko groblje

Mediteran

Na obali bit će roblje

Mediteran


Mediteran

Koga more ne potopi

Mediteran

Bit će roba u Evropi

Mediteran


Mediteran

Na obali čovjek čeka

Mediteran

Da unovči svog čovjeka

Mediteran

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.