Utorak 22. april 2014.
Piše: Redakcija Betona

SVI NA AFŽ!

 

Tribina „Antifašistički Front Žena: unutar socijalističke transformacije društva“, će se održati 25. aprila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u sali 310, sa početkom u 18:30h.

 

Na tribini govore: Gordana Stojaković i Andrea Jovanović

Moderira: Selma Čustović

 

Tribina će pokušati da pokrije sledeće teme:

 

(1) Nastanak i ukidanje AFŽ-a: kada, zašto i na koji način nastaje AFŽ? Koji su bili uzroci i razlozi za formiranje posebne ženske organizacije unutar NOB-a? Kako možemo da periodizujemo postojanje AFŽ-a u različitim vremenima – predratnom, ratnom i posleratnom? Koji je bio odnos AFŽ-a i KPJ-a u različitim periodima njegovog postojanja? Koji su bili razlozi za rasformiranje AFŽ-a: poređenje zvaničnog stava i objektivnih okolnosti? Koje je posledice ostavilo rasformiranje po položaj žena u socijalističkoj Jugoslaviji?

 

(2) Analiza rada, ciljeva i (ne)uspeha AFŽ-a, sa posebnim fokusom na period od 1945. do 1953. godine. Kao osnovne aktivnosti AFŽ-a u procesu emancipacije žena, koji nije bio nezavistan od procesa emancipacije čitavog društva i zvanične državne politike tog vremena, izdvojićemo transformaciju pitanja o ulozi žena u društvu, prosvećivanje žena (organizacija čitalačkih sekcija i analfabetski kurseva), političku edukaciju žena, uvođenje žena u privredu i zadrugarstvo i odnos prema „ekonomiji nege i brige“, kao i organizacione oblike kojima se AFŽ koristio (štampanje časopisa, lokalno delovanje, inkluzivnost).

 

(3) Kao najbitniju tačku izlaganja, raspravićemo pitanje nasleđa AFŽ-a danas i (dis)kontinuiteta koji postoji u pristupima ženskom pitanju i borbama za žensko oslobođenje u odnosu na period postojanja AFŽ-a, period u SFRJ-u nakon rasformiranja i, posebno, odnos savremenih feminističkih tendencija prema AFŽ tradiciji. Pokušaćemo da ukažemo na važnost uspostavljanja kontinuiteta sa tadašnjim borbama i modelima organizovanja kojima se AFŽ koristio, kao i na regresiju po pitanju položaja žena u periodu tzv. „tranzicije“ zemalja u regionu, sa posebnim osvrtom na Srbiju.

 

Centar za društvenu analizu (CDA) je studentska organizacija sa sedištem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osnovana sa ciljem unapređenja kritičke društvene analize. Ciljevi CDA su, između ostalog, popularizacija društvenih nauka, podsticanje studenata i studentkinja na bavljenje društvenom analizom i podsticanje interdisciplinarnog pristupa u nauci, a posredstvom organizovanja obrazovnih sadržaja, tribina, seminara i čitalačkih grupa, kao i putem izdavaštva.

Uverenja smo da se ova tema napokon mora pokrenuti upravo na Filozofskom fakultetu, s obzirom na bolno odsustvo nje na zvaničnim kursevima fakulteta, posebno na sociološkom i istorijskom. Uspostavljanje kontinuiteta i korišćenje nasleđa AFŽ-a može da krene upravo ovde.

 

Takođe, tribina će biti ispraćena i mini-izložbom fotografija iz tog vremena, na kojima će biti prikazane neke od bitnih akterki AFŽ-a, ali i fotografije iz različitih AFŽ novinskih glasila, kao i skenirani tekstovi koji su izlazili u njima. Ideja izložbe je da se posetiocima približi atmosfera, dominantni diskurs, ciljevi i modeli uloge žena kako su ih AFŽ članice shvatale.

 

 

Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.