Četvrtak 26. novembar 2015.
Piše: Redakcija Betona, IFDT i urednici zbornika

PROMOCIJA ZBORNIKA I TRIBINA O SRPSKO-ALBANSKIM ODNOSIMA


Pozivamo vas na predstavljanje knjige

Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa

Koje će se održati u petak 27.11. u sali na I spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, sa početkom u 17h.


O zborniku će govoriti:


  • Gazela Pudar Draško, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
  • Isidora Stakić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
  • Rastislav Dinić, Filozofski fakultet u Nišu
  • Milica Trifunović, Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu
  • Piro Rexhepi, Centar za napredne studije jugoistočne Evrope u Rijeci
  • Jelena Lončar, Fakultet političkih nauka u Beogradu

Skup će se nastaviti koktelom i tribinom o srpsko-albanskim odnosima u Centru za kulturnu dekontaminaciju sa početkom u 20h.


Na tribini gostuju:


  • Rigels Halili, Univerzitet u Varšavi
  • Anton Berišaj, Filološki fakultet u Prištini
  • Danilo Šarenac, Institut za savremenu istoriju u Beogradu
  • Aleksandar Pavlović, Centar za studije jugoistočne Evrope u Gracu

Moderacija: Saša Ćirić


Iz uvodnika:

Uz temeljno uverenje da je teorija duboko politična i da učestvuje u načinu na koji promišljamo i gradimo svet, naš je cilj bio da javnosti predstavimo knjigu koja promoviše kritičku politiku prijateljstva. Takođe, cilj nam je bio da u dijalog, neprestano sputavan i otežavan, uključimo teoretičare i teoretičarke sa Kosova i iz Srbije, ali i iz Albanije, proširujući tako domen pitanja koja nas međusobno povezuju. Verujemo stoga da Figura neprijatelja predstavlja napredak u međusobnoj saradnji i proučavanju srpsko-albanskih tema. Takođe, ova knjiga nudi i presek stanja naučne i teorijske misli u ovoj oblasti, ali i trenutnog kritičkog potencijala i njegovih ograničenja u srpskoj, kosovskoj i albanskoj sredini.


Zbornik je objavljen u okviru projekta „Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa“, koji realizuju Institut za filozofiju i društvenu teoriju i KPZ Beton, a uz podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) i SDC.


Cilj zbornika i projekta jeste da prevrednuje srpsko-albanske negativne međusobne percepcije, da ukaže na zajedničku prošlost i tradiciju i istakne ranije i aktuelne primere saradnje, kao i da ponudi kritičku analizu savremenog srpskog, kosovskog i albanskog društva. Pored analitičkog aspekta, projektom se promoviše međusobna saradnja i teži uspostavljanju trajne naučne i kulturne razmene i izučavanja zajedničkih tema.

Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.