Sreda 08. avgust 2018.

KAD TE NAZIR TUŽI


Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine smatraju da presuda Višeg suda u Beogradu protiv Peščanika, a po tužbi ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, nije zasnovana na zakonu i pravu već je u pitanju politički motivisana odluka koja ima za cilj da suzbije slobodu govora i kritičko mišljenje, kao i da ugrozi opstanak ovog medija.


Peščanik i njegova stalna saradnica Vesna Pešić obavezani su ovom presudom da solidarno isplate 200.000 dinara ministru Stefanoviću, kao i druge sudske troškove, zbog kolumne “Dosoljavanje”, u kojoj autorka iznosi mišljenje o nelegalnom rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu i izjavama ministra Stefanovića povodom tog događaja.


Više je nego zabrinjavajuće to što se sud odlučio da kazni iznošenje mišljenja, odnosno političkog stava, kroz formu “povrede časti i ugleda”, čime se šalje preteća poruka javnosti, u kojoj je i inače pluralizam mišljenja dramatično ugrožen.


NUNS i NDNV podsećaju da praksa Evropskog suda za ljudska prava kazuje da osobe koje obavljaju javne funkcije treba da trpe viši nivo javne kritike, kao i da je sloboda izražavanja mnogo šira u odnosu na nosioce političkih funkcija.


Takođe, i Zakon o javnom informisanju i medijima jasno navodi da je “izabran, postavljen, odnosno imenovan nosilac javne i političke funkcije dužan da trpi iznošenje kritičkih mišljenja, koja se odnose na rezultate njegovog rada, odnosno politiku koju sprovodi, a u vezi je sa obavljanjem njegove funkcije bez obzira na to da li se oseća lično povređenim iznošenjem tih mišljenja”.


NUNS i NDNV se nadaju da će ova skandalozna, prvostepena presuda biti preinačena u redovnom sudskom postupku, odnosno da Peščanik neće morati da poseže sa vanrednim pravnim lekovima ili u borbi za pravdu ide sve do Strazbura.


Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine


Beograd-Novi Sad, 7. avgust 2018.

Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.