Sreda 07. novembar 2018.
Piše: Centar za primenjenu istoriju

Franko Bazalja - 40 godina od Zakona 180

cpi

Okrugli sto


ISTORIJA MENTALNOG ZDRAVLJA: OD DEHUMANIZACIJE I OTUĐENJA DO DEMOKRATSKE PSIHIJATRIJE


U čast dr Franka Bazalje (Franco Basaglia), pionira reforme mentalnog zdravlja i 40 godina od Zakona 180

Centar za primenjenu istoriju, Italijanski institut za kulturu i udruženje Prostor imaju čast da Vas pozovu na okrugli sto pod nazivom “Istorija mentalnog zdravlja: od dehumanizacije i otuđenja do demokratske psihijatrije” kojim obeležavamo 40 godina od usvajanja Zakona 180, poznatog kao Zakon Bazalja. Zakon 180 reformisao je psihijatrijski sistem u Italiji i svetu i označio ključni korak ka okončanju pritvora i represije osoba sa problemima mentalnog zdravlja.


Kroz ovu javnu raspravu nastojimo da podignemo svest o diskriminaciji i stigmatizaciji koju još osećaju osobe sa problemima mentalnog zdravlja, da istaknemo nedostatak centara za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici i da poboljšamo stavove prema mentalnim bolestima i osobama sa problemima mentalnog zdravlja.

bas


Panelisti okruglog stola predstaviće život, rad i nasleđe dr Franka Bazalje i razgovarati o radu centara za mentalno zdravlje u Italiji i Srbiji 40 godina nakon usvajanja Zakona 180, mogućnostima promene praksi zaštite mentalnog zdravlja i istaći dobre primere deinstitucionalizacije i reforme psihijatrijskog bolničkog sistema.


Okrugli sto deo je većeg istraživačkog projekta Centra za primenjenu istoriju planiranog za 2019, koji će rezultirati izložbom, vebsajtom i publikacijom o istoriji psihijatrijskog sistema u Italiji i Srbiji (Jugoslaviji), predstavljanjem života i dela dr Franka Bazalje, vodeće figure u psihijatriji koja je započela revoluciju u praksi mentalnog zdravlja.


Italijanski institut za kulturu, Kneza Miloša 56, Beograd, 8. novembar 2018, 17:45h.


Okrugli sto_istorija mentalnog zdravlja_srpski


www.cpi.rs

Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.