Petak 28. jun 2013.
Piše: Dragana Mladenović

Vidovdanske pesme

Iz rukopisa „Poema Srbija”

gazimestan-miting-TN


JUBILEJ

 

imali smo lep

jubilej

istorijski

slavili smo godišnjicu

mita

pisali smo neke

super pesme

o kosovu novine su

pisale o nama

bilo je i honorara

leteli smo kao

boinzi na jug nije bilo

ruku nije bilo gavranova

ali smo čitali narodu

o ranama o nepravdi o napaćenoj

 

duši

nebeskoj

 

čitali smo narod

a narod se tu pred nama

premijerno događao

gledali smo

kako u trećem činu

izlazi iz papuče/sna

o bratstvu i jedinstvu

u stanje duboke cokule/jave

 

plašili smo se

tražiće još 

 

MONOGRAFIJA

 

nacionalni pesnik

ne rađa se baš svaki dan

stoga

njegov dolazak

valja začiniti nekom

zaumnom pričom

čudom predskazanjem ili

barem snom

(videti žitija svetaca)

 

naravno

sve se to dešava

mnogo godina nakon

potonuća titanika

sveg onog porcelana itd.

ali je isto tako važan

događaj i

taj prvi pesnikov plač

ta prva maloletnička kuknjava

koja će se docnije

pretvoriti u

nešto... 

 

u nešto

 

(narudžbenica

 

monografiju pesnika

naručiti na adresu

pravoslavlje@yees.rs)

 

čak i ako su se svi već ukrcali

na pesnički brod

nacionalni pesnik

zna da u svakom sistemu/brodu

postoji bug

u obliku usana

vazda napućenih

za celivanje komunista dok

dodeljuju stanove i

patrijarha i drugih amfilohija

(docnije)

dok dolevaju ulje na

na nana na

 

(narudžbenica

 

monografiju pesnika

naručiti na adresu

pravoslavlje@yees.rs)

 

ne samo darovit nego i

duhovit i ne samo važan

nego i u društvu važnih

(boem)

i ne samo zapažen nego

i vlažan

jer u pesmi se 

poigrava ne samo sa životom

nego i sa samim sobom

 

pesnik

 

nacionalno naravno tek predstoji

 

(narudžbenica

 

monografiju pesnika

naručiti na adresu

pravoslavlje@yees.rs)

 

nacionalni pesnik treba da

bude odan crkvi

krvi i tlu 

i da ume lepo

da upakuje inat u hartiju

 

povremeno nacionalni pesnik

valja da napiše i neke skupe reči

čak i one najskuplje

i da

zašto ne

pozove na prolivanje krvi

jer ipak su to reči

a mlade krvi ima dovoljno

znaju to transfuziolozi

 

(narudžbenica

 

monografiju pesnika

naručiti na adresu

pravoslavlje@yees.rs)

 

a+: treba da idemo

a-: ovde

ab-: nikada neće biti

b+: bolje da smo to učinili

o+: ranije

b-: o tome smo već razgovarali

o+: ranije

a+: godine prolaze

b-: sve je komplikovanije

a+: komplikovano je i ostati

a-: ovde

ab-: nikad neće biti

o+: bolje

b+: jesmo li spremni

b-: da se razlijemo

ab-: da se pretvorimo u

o-: nule

ab-: procente

a-: stalno pominješ

a-: procente

a+: stalno pominješ

o-: nule

ab+: tiho

o+: ćutite

a+: počinje

 

istorijska beseda mladog sveštenika

 

(nastaviće se

neće se nastaviti

hoće)

Tenderski filter
Drama
Esej
Poezija
Proza
Tenderska dokumentacija arhiva

2020.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.