Nedelja 04. maj 2014.
Piše: Boris Marić

tesla

Dalekovodi razapeti

Kao štrik za veš

U kome je sahranjen

Dvadeseti vijek

Pljuju na leš

U kome je sahranjen

Svaki čovjek.

Tenderski filter
Drama
Esej
Poezija
Proza
Tenderska dokumentacija arhiva

2020.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.