Sreda 28. septembar 2016.
Piše: Branimir Jovanović

San

Prolog


U sedmoj ili osmoj godini

Trebalo je da recitujem

Neku pesmu pred punom salom

U mračnoj pećini sjale su oči

Pred ponorom zamalo sam pao


Trebalo je šezdeset godina

Da stanem pred vas poguren i star

Gledajući vas smerno u oči

Da nastavim gde sam tada stao


Knjiga San u pdf formatu


Obala 4

Tenderski filter
Drama
Esej
Poezija
Proza
Tenderska dokumentacija arhiva

2020.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.