Nedelja 10. april 2016.
Piše: Saša Ćirić

Na terasi


Sedim na terasi širokoj manje od dve stope

i dugoj šest i po

(merio sam svojenožno cipelama broj četrdeset tri)


Ograda je od kovanog gvožđa boje cimeta

boje izbledele rđe


Pod terase, kameni ili betonski,

od nečega pretežno je zelen


Gledam u gipsane postale


Mavra koji u desnoj ruci drži mali vrč

priljubljen uz telo,

u levoj svoju kapu,

iako mu kosa deluje kao da već nosi kapu

a zid na koji se naslanja, žut i izbledeo,

kao da je maločas iskoračio iz njega


Naspram su zatvorene drvene žaluzine

koje se otvaraju u zglobu, bledo zelene,

godinama ispirane kišom.


Shvatam, u trenutku, da se hotel zove „Dva Mavra“,

a ne „Dva zida“, „Dve navike“ ili „Dva srca“,

pod kojim sam ga tražio


„Albergo“, žuta uncijalna slova


Ogradu čini izuvijano bilje, ili upletene zmije,

Ili ukrasne trake, ko bi ga znao.


Temena prolaze i zagledaju se u izloge

Jedu đelato ili tiho govore


Crkveni sat otkucava popodnevni sat


Zvuk zvona je blag


Mavri su se navikli

Izraz njihovog lica kazuje da nisu iznenađeni

ni prenuti


Drugi Mavar drži čašu u desnoj ruci

u levoj nosi neku činiju


Nekad su bili sluge, sada su izbeglice

Možda su i otvorili svoj restoran, slow ethno food


Afrički crnci propovedaju na ulici, ili nešto prodaju


Žene su sređene


Mir nedeljnog popodneva


Zvonjava utihne


Preko, dva mala zmaja drže u ustima mlečne kugle

sijalica


Čuje se žamor iz okolne centralne ulice


Ulice blago vijugaju


Kuće imaju četiri ili pet spratova


Niko trenutno ne sedi na terasi, sem mene


Preko puta, gde je živeo Virgilio Scapin

sada prodaju ženske čarape i donji veš


Ne znam ko je (bio) V. Skapin i ne nosim

ženski donji veš


Začuo se zvuk harmonike

Dolazi proleće

I tamo gde su zime blage


Veselje, vašarski tanc zamišljam


Da nisam od jutros popio četiri velika piva

ništa ne bih zapisao


                                                                        Vićenca, mart 2016
Tenderski filter
Drama
Esej
Poezija
Proza
Tenderska dokumentacija arhiva

2020.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.