Beton br.113
Utorak 21. septembar 2010.
Piše: Tomislav Marković

Rečnik paraknjiževnih termina

NACIONALNA AURA¹ - pojam nejasnog značenja koji se odnosi na poeziju Rajka Petrova Noga i u druge svrhe se ne sme upotrebljavati. U obrazloženju za nagradu „Desanka Maksimović“ (po diviziji) žiri nogonadahnuto veli da su „Nogovi pagansko-slovenski i hrišćansko-pravoslavni svetovi viđeni u nacionalnoj auri“. Sa „nacionalnim“ nema mnogo problema, to je paramistični pojam koji se ne definiše i služi za manipulacije raznih vrsta, od političkih pa sve do književnih. Mada je redosled obično obrnut, ono što se umuti u književnim retortama tek kasnije se preliva u noćne političke posude. Ali šta je aura i šta se krije u njenom nesvakidašnjem spoju s nacionalnim? Pošto se bavimo književnim šarlatanstvom, nema potrebe da konsultujemo ozbiljne rečnike i enciklopedije, dovoljno je zaviriti u Vikipediju: „Aura je u ezoteričnim, okultnim učenjima i parapsihologiji, izvesna, samo nekim ljudima uočljiva fluidna svetlost koja okružuje ljudsku figuru“. Dakle, aura je uočljiva samo nekim ljudima, tako reći posvećenima, na primer članovima žirija koji su oko Nogove poezije ugledali fluidnu svetlost i, tako zaslepljeni i načisto obnevideli, odlučili da mu dodele nagradu. Ono što je običnom ljudskom oku nedostupno, to ne može da promakne nedremanom oku žirija. Još kad su spoznali da narečena aura ima nacionalni predznak, njihovoj sreći nije bilo kraja. Po čemu se vidi da je fluidna svetlost called aura nacionalna nije precizirano, ali evo nekih pretpostavki: svetlost se javila ispisujući poput stroboskopa krst sa četiri ocila; aura koja bije iz Nogove poezije neodoljivo je podsećala na zapaljeno Sarajevo; fluidna svetlost je bila trobojna, crveno-plavo-bela, te je žiriju odmah bilo jasno da se radi o srpskoj zastavi; i članovi žirija takođe poseduju nacionalnu auru, pa su njihove aure lako uspostavile telepatski kontakt s Nogovom i u sekundi se prepoznale po principu „sličan se sličnom raduje“. Kako god bilo, sve što je nacionalno po difoltu treba da bude nagrađeno i kanonizovano, aura pogotovo. S druge strane, aura u psihijatriji označava „relativno kratke i intenzivne subjektivne doživljaje koji prethode i nagoveštavaju epileptičke napade. U ovim kratkotrajnim ekstatičkim stanjima mogu se javiti vizuelne, auditivne ili olfaktorne halucinacije“. U tom slučaju, nacionalna aura je ekstatičko stanje koje izaziva poetske halucinacije srbijatrijskog tipa: subjektu se pričinjavaju pesnički čiste teritorije, konc-logori u kojima zatvorenike muče čitanjem Nogove poezije, zvuci ratne trube koja se s Kosova čuje pesnika srpskog da obraduje, lirske šiške Radovana Karadžića, okvir za poluautomatsku pušku s memorandum-dum municijom, borba neprestana: slovenska antiteza vs zelena transverzala, katren & perje za antiratne pesnike, miris krvi neizmirene, ukus nagraila u bosanskom loncu, Mladićeva kritika cerebralne poezije u jednoj reči: „Raspameti!“, razroke sise koje izdajnički vise, hajdučki preci & sonetni venci, Pale & bauci, nacionalnih nihilista leleci & jauci. Sva pomenuta viđenja & sozercanja pesnik pretače u stihove sa barutnim punjenjem, zagledan čas u daljinu, čas u mapu Velike Srbije, zamišljen, kako pesniku i dodikuje, a eksperti za poeziju i detektovanje nacionalne aure koji sede po žirijima pažljivo čitaju napisano i nagrađuju li, nagrađuju. Što bi rekao jedan aforističar: niti smo mi ludi, niti su oni zbunjeni, a sve funkcioniše.

 

¹ Termin upotrebljen u obrazloženju žirija povodom dodele nagrade „Desanka Maksimović“ Rajku Petrovu Nogu za celokupno pesnićko stvaralaštvo. iri je rajkovao u sastavu: Gojko Božović, Aleksandar Jovanović, Bogdan A. Popović, Boško Suvajdžić i Milosav Tešić (predsednik). Izvor: SEEcult.org 29. 4. 2009.

Štrafta arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.