Beton br.215
Sreda 22. januar 2020.
Piše: Oliver Resler

Okupljanje oko olupine

Oliver Ressler, samostalna izložba
Podroom galerija, Kulturni centar Beograda, 14.01-13.02.2020
Kustos: Dejan Vasić

Danas je opšte priznato da postoji fenomen globalnog zagrevanja. Prosečna globalna temperatura porasla je za 1,1 °C iznad nivoa predindustrijske ere. Zbog višedecenijske neaktivnosti vlada, pokušaj da se rast temperature održi ispod 1,5 °C ili čak 2 °C više se ne čini realnim. Prema najgorem scenariju, do kraja 21. veka globalna temperatura mogla bi da poraste i za 5-6 °C, što znači da bi veliki delovi planete postali nenaseljivi. Stotine miliona ljudi izgubilo bi osnovne uslove za život, što bi rezultiralo talasima prisilnih migracija i verovatno ratovima oko preostalih resursa. Rast emisije CO2 u poslednjih 30 godina podudara se s globalnom dominacijom neoliberalnog kapitalizma. Katastrofalno globalno zagrevanje je i jedan od efekata krčenja šuma, jer su stabla glavni prerađivači ugljenika. Gubitak staništa zajedno sa zagađenjem i pesticidima dovodi do masovnog izumiranja vrsta.

 

Na samostalnoj izložbi Olivera Reslera „Okupljanje oko olupine“ biće zajedno prikazani neki njegovi radovi koji se bave globalnim zagrevanjem. Centralni rad, petokanalna video instalacija „Sve se slaže dok se sve raspada“ (u nastajanju od 2016), izlaže se zajedno sa velikim zidnim tekstualnim i fotografskim radom „Kakav je vazduh tamo gore?“ (2018). „Sve se slaže dok se sve raspada“ fokusira se na uspešne oblike masovne građanske neposlušnosti. Svaki od pet filmova prikazuje po jednu direktnu akciju pokreta za klimatsku pravdu, spajajući različite kontekste, situacije i ljude. Ovaj ciklus filmova objedinjuje glasove aktivista sa političkim, ali istovremeno i poetskim, tekstom naracije koji je umetnik napisao u saradnji s piscem Metjuom Hilandom. Filmovi pokazuju kako se protestom i alternativnim načinom života i organizovanja suprotstavlja aktivnostima korporacija i vlada koje su pogubne po klimu. Serija fotografija „Kakav je vazduh tamo gore?“ Snimljena je u šumi Hambaher pored Kelna u Nemačkoj, gde su aktivisti godinama okupirali vekovnu šumu kako bi sprečili kompaniju RWE da uništi šumu radi ekspoloatacije lignita.

 

Izložba „Okupljanje oko olupine“ održava se u Beogradu, jednom od najzagađenijih glavnih gradova Evrope. Proizvodnja električne energije u elektranama na ugalj ne samo što je glavni razlog zagrevanja planete do neviđenih nivoa, već otrovni zagađivači vazduha u Srbiji uzrokuju smrt 6.000 ljudi godišnje. Dok masovnost klimatskih demonstracija širom sveta ukazuje na podizanje nivoa svesti ljudi o klimatskoj krizi, Resler ide korak dalje i fokusira se na akcije koje se obično smatraju ilegalnima, a koje sprovode posvećeni ljudi u pokušaju da onemoguće kriminalne aktivnosti koje dovode do klimatskih promena.


Sve se slaže dok se sve raspada

Naslov „Sve se slaže dok se sve raspada“ odnosi se na situaciju u kojoj sva potrebna tehnologija da se okonča doba fosilnih goriva već postoji. Da li će sadašnja ekološka, socijalna i ekonomska kriza biti prevaziđena, pre svega je pitanje političke moći. Uprkos naporima vlada i korporacija da nas ubede u suprotno, to da li će fosilna goriva prestati da se koriste i kada, zavisi pre svega od društvenih pokreta i stepena pritiska koji oni vrše na institucije. U svojim filmovima Resler prati klimatski pokret u njegovim borbama da ukloni ekonomski sistem koji je u velikoj meri zavisan od fosilnih goriva. On beleži ključne događaje za klimatski pokret, povezujući mnoge situacije, kontekste, glasove i iskustva. Postoji po jedan film za svaki događaj.

 

U prvom filmu, „COP21“ (17 min, 2016), aktivisti protestuju protiv Konferencije UN o klimatskim promenama u Parizu, gradu u kojem je tada bilo proglašeno vanredno stanje. Kao i dvadeset godišnjih konferencija o klimi pre , COP21 u Parizu 2015. godine pokazala je nesposobnost vlada da prihvate bilo koji obavezujući sporazum koji bi umanjio globalno zagrevanje putem jedne nedvosmislene strategije za prestanak korišćenja fosilnih goriva. Postignutim klimatskim sporazumom je izbegnuta bilo koja odluka koja bi naškodila interesima korporacija.

 

Everythings_coming_together_COP21 Oliver Ressler “Everything's coming together while everything's falling apart: COP21”, film, 17 min, 2016

 

Fokus filma o akciji „Ende Gelände“ (kraj puta) (12 min. 2016) je na masovnoj akciji građanske neposlušnosti na poljima lignita u Lužicu (u blizini Berlina). Oko 4.000 aktivista ušlo je na površinski kop, blokirajući utovarnu stanicu i železničku vezu do elektrane na ugalj. Blokadama je prekinuto snabdevanje ugljem, a švedski vlasnik, Vatenfal, prisiljen da isključi elektranu. Akcija je bila deo međunarodne „globalne eskalacije“ protesta protiv industrije fosilnih goriva na kojima se svet pozivao da se „oslobodi fosilnih goriva“ i na kojima se taj zahtev direktno sprovodio u praksu.

 

Everythings_coming_together_Ende_Gelaende Oliver Ressler “Everything's coming together while everything's falling apart: ENDE GELÄNDE”, film, 12 min, 2016

 

Tema filma o „ZAD“ (36 min. 2017) je najveća evropska autonomna teritorija, koja se nalazi u blizini Nanta u Francuskoj. ZAD (zona za odbranu) nastala je iz borbe protiv izgradnje novog aerodroma. Tokom 2012. godine više od 40.000 ljudi žestoko se oduprlo pokušaju francuske države da deložira stanovnike zone. Policija se od tada nije vraćala u to područje. Danas u ZAD-u stalno živi 250 ljudi u 60 zajednica, zauzimajući močvare, polja i šume. ZAD je uspešan primer načina na koji se istovremeno organizuje otpor i stvaraju alternative.

 

Everythings_coming_together_The_ZAD Oliver Ressler “Everything's coming together while everything's falling apart: The ZAD”, film, 36 min, 2017

 

Film „ Code Rood (šifra crveno)” (14 min. 2018.) prikazuje akciju građanske neposlušnosti u amsterdamskoj luci u junu 2017. Blokada druge najveće evropske luke za ugalj povlači crvenu liniju protiv tog važnog infrastrukturnog objekta fosilnog kapitalizma. Najveći pojedinačni izvor pošiljki uglja je Kolumbija, gde se ugalj vadi pod ekološki i društveno devastirajućim uslovima.

 

Everythings_coming_together_Code_Rood Oliver Ressler “Everything's coming together while everything's falling apart: Code Rood”, film, 14 min, 2018

 

Film LIMITY JSME MY (Granice smo mi) vodi nas direktno do blokade rudnika uglja Bilina u severnoj Bohemiji u Češkoj. U junu 2018. godine klimatski aktivisti ušli su u rudnik u pokušaju da obustave sve aktivnosti i da naglase potrebu da se zaustave rudarske aktivnosti koje uništavaju klimu. Rudnik je blokiran nakon što je postignut konsenzus da se ne nanosi materijalna šteta i da se nastoji da se izbegne direktan sukob s policijom. Ipak, 280 aktivista, od oko 400 koliko je učestvovalo, bilo je pritvoreno. Kamera prati grupu aktivista koji su čekali deportaciju u policijskom obruču, a u pozadini se vidi pejzaž opustošten zbog iskopavanja lignita. Dok se na ekranu prikazuju slike snimljene iz policijskog kombija, čuje se polustvaran glas koji govori o masovnoj građanskoj neposlušnosti. Everythings_coming_together_Limity Oliver Ressler “Everything's coming together while everything's falling apart: LIMITY JSME MY”, film, 10 min, 2019

Štrafta arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.