Beton br.245
Utorak 29. novembar 2022.
Piše: Ana Miljanić

ANA MILJANIĆ: AT-90: PERFORMATIVNI ARHIV, 2022.

Autorski tim Performativnog arhiva: Ana Miljanić, Simona Ognjanović, Branko Pavić i Dejan Vasić.

lzvođačko-autorsko-tehnički tim aktivacije na MNP: Nikola Cekerevac, Pavle Čemerikić, Anja Đokić, Ana lsaković, Mihajlo Jovanović, Anastasija Jović, Aleksandar Kecman, Sanja Marković, Ana Miljanić, Nedim Nezirović, Nina Šerbedžija, Katarina Simeunović, Dragan Škorić, Audrey Valli i Vladan Radulović.

Pozorišni projekat AT-90: Hana Beštić, Srđan Ćurlić, Pavle Čemerikić, Milutin Dapčević, Anja Đorđević, Vladislava Đordević, Aleksandar Kecman, Željko Maksimović, Nikola Malbaša, Nataša Marković, Sanja Marković, Milutin Milošević, Ana Miljanić, Maja Mirković, Ema Muratović, Nedim Nezirović, Marija Opsenica, Branko Pavić, Vladimir Pejković, Kiša Radić, Bojana Stojković, Nina Šerbedžija, Miloš Timotijević i Đorđe Živadinović Grgur.

Koprodukcija: Memorijal Nadežde Petrović, Čačak i Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd.

Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, foto: Simona Ognjanović i Audrey Valli, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, foto: Simona Ognjanović i Audrey Valli, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, foto: Simona Ognjanović i Audrey Valli, 2022.

Autentična tumačenja: '90 najbliže se mogu odrediti kao svojevrsni performativni arhiv, nastao na iskustvima metodologije pozorišnog rada i procesa razvijenog u okviru predstave Autentična tumacenja: '68. Naslanjući se i ovog puta na čin prepričavanja kao konstitutivni element pripremnog radnog procesa a potom i pozorišne artikulacije,

AT-90 realizovana su na temelju arhiva formiranog kroz seriju usmerenih intervjua sa preko pedeset svedoka i aktera umetnosti i kulture otpora u Srbiji devedesetih. Čin prepričavanja redefinise uobičajenu logiku dokumentarizma dovodeći u pitanje sam status i funkciju dokumenta, performativno preispitujući načine, domete i prirodu transfera ličnog i istorijskog iskustva i znanja. Na 31. Memorijalu Nadežde Petrović, kao i u okviru Likovnog programa Centra za kulturnu dekontaminaciju, performativni arhiv prikazan je u dva formata: u formi živih izvođenja, kao i kroz izložbenu artikulaciju realizovanu u formi prostorno specifične instalacije u okviru koje će biti dostupna video-dokumentacija performativnih akcija. lzvođenja realizovana u okviru Memorijala Nadežde Petrović predstavljaju samo fragment ukupnog performativnog arhiva koji će u svom ukupnom trajanju biti sukcesivno prikazivan u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu tokom trajanja Memorijala.

Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Ana Miljanić AT-90: Performativni arhiv, video stil, 2022.
Štrafta arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.