Beton br.53
Utorak 02. septembar 2008.

Medina se brani u Srbiji!

Slučaj Dragulj Medine pokazao je da je srpsko društvo Meka i Medina za cenzuru koja nalazi opravdanje u povređenim verskim osećanjima. Tako je krenula lavina verskih ranjenika koje drma religiozna groznica na temperaturi od tačno 451 stepena Farenhajta.
SPC traži zabranu udžbenika za građansko vaspitanje. Poštovaoci zlatnog teleta zahtevaju zabranu štampanja neisplativih knjiga, pogotovo pesničkih. Obožavaoci izlazećeg sunca traže da se iz prodaje povuku razglednice sa motivom morskog sutona. Neopagani zahtevaju prestanak zloupotrebe Homera u književne svrhe. Poklonici vračara i magova traže uništenje svekolike literature u kojoj se insistira na uzročno-posledičnim vezama. Pastva Crkve svetog spasa zahteva zabranu priče o čardaku ni na nebu ni na zemlji, zbog nelojalne konkurencije.