Beton br.148
Sreda 18. jun 2014.
Piše: Redakcija Betona


BUDITE U ALFA&OMEGA TRENDUVisokoškolska obrazovno-finansijska zajednica „Alfa i omega trend“ raspisuje prevremeni konkurs za upis na doktorske studije u poluškolskoj/poluparlamentarnoj 2013/14. godini:


1. Doktorske studije resavskih nauka – studije metodologije naučnog rada sa i bez navođenja stručne literature, sa izvornim citatima, citatima navedenim po (o)sećanju i citatima i tabelama pridodatim za potrebe prezentacije pred skupštinskim odborom.


2. Doktorske studije investigetivnih nauka – međunarodne i evropske studije upoznavanje stranih tržišta za osnivanje univerziteta bez pokrića, stranih profesora za dopisne članove doktorskih komisija koji će čitati isključivo radove na jeziku koji ne poznaju i stranih svedoka koji se sećaju odbrane doktorata pre 30 godina;


3. Doktorske studije karitativnih nauka – imaginarne socijalne politike domaćih socijalista i socijalni rad sa osobama koje poseduju višak novca i naučnog interesovanja a manjak vremena i volje da ih sprovedu u delo i


4. Doktorske studije šibicarskih nauka – studije kulture lakog bogaćenja i brzog trošenja i studije medija za pranje tajkunskog novca i peglanje radikalskih biografija.


 

USLOVI ZA UPIS


Minimalni obavezni uslovi za prijavljivanje na konkurs:


- 300 ESPB bodova stečenih upornim sedenjem u upravnim odborima;


- završeni master proper za čišćenje tvrdokornih mrlja u istoriji stranke ili specijalističke studije asanacije terena trijumfa stranačkih dobrovoljaca iz oslobodilačkih i odbrambenih ratova 1991-95 i 1998-99;


- Prosečna ocena oko 80 učlanjenih članova stranke u javnim preduzećima ili lokalnoj samoupravi tokom poslednje fiskalne godine.


Dokumentacija koju dostavljaju kandidati:


- Biografija (maksimum pola strane A5 formata) sa podacima o pismenosti, iskustvu mentalnog pregnuća, eventualnim radovima objavljenim u međunarodnim stručnim publikacijama poput „Velike Srbije“, „Velikog ravnogorskog časa“ ili „Zemunskih novina“ (1997-2000) ili poznavanju nekoliko stranih jezika i izraza;


- Pismo o daljim namerama kandidata prema komisiji (od 8 cifara i naviše, u RSD)


- 2 visokoakademske preporuke, tvita ili lajka. U slučaju da postoji višegodišnja (ili trajna) pauza u akademskom obrazovanju kandidata, moguće je jednu akademsku preporuku zameniti preporukom rektora, člana Senata ili ovlašćenog partijskog druga.


- Overeni transkript ocena sa završenih studija (fakultativno, ako se nađe – dobro će doći).

 Moj rektorski viteže, a oni, nedostojni, sumnjali su u tebe

Moj rektorski viteže, a oni, nedostojni, sumnjali su u tebe! Fotomontaža: Mrtvi albatrosi

Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu prijavljenih kandidata samo u slučaju žalbe, koja se podnosi nadležnoj komisiji fakulteta. Nakon odbacivanja žalbe, fakultet dostavlja ranije utvrđenu konačnu rang listu svih kandidata. Konačna rang lista je osnov za dodelu doktorskih diploma. Konačne rang liste doktorskih diploma i tajming njihovog uručivanja, za godinu, dve ili više dana, dostavljaju se u holu Vlade, na pisarnici Narodne skupštine ili u Klubu privrednika.


Specijalna ponuda: ko upiše doktorske studije kod nas, ima besplatni vaučer za postdoktorske studije, priliku da sam izabere ispitnu komisiju i jednodnevni boravak u Londonu!


Samo sa Alfa i omega trendom nema izgubljenog vremena.

Naše diploma vredi više od uloženog novca i stečenog znanja!