Beton br.236
Četvrtak 28. oktobar 2021.
Piše: Novo doba: Robodoba

Novo doba: Robodoba

Dvanaesto izdanje festivala nesvrstanog stripa Novo Doba, održano je od 7. do 10. oktobra, ove godine sa temom „Robodoba”.

Novo Doba je već preko svojih agenata i domaćih ilegalaca zašlo u područja autonomnog izraza mašine kao takve, projektima pionirskim, ali koracima dubokim, da ne pominjemo sad sve eksperimente grupa, podgrupa i pojedinaca. Razlika u izvedbi ovih i ovakvih projekata i opšte histerije pojačane strahom i panikom, ili strahom i panikom pojačanim histerijom (vidite kako je sve svejedno), nasumično i opet na kraju isto. Jedinice i nule, nabacane, tek onako postavljene, nikada ne mogu biti objašnjene, proglašene nasumičnim, dokle god postoji vera u njih, njihovu vrednost, upotrebnu i ikonoklastičnu, namera k ili potez, poriv, pa makar to bila i zabeleška, nemušta komunikacija, uvažavanje mašine kao takve, kao prvi korak u uspostavljanju mira, nakon neminovnog rata ljudi i mašina.

Budite dobri prema mašinama, složenim jedinicama, kompleksnim sistemima, možda će vam baš one suditi. Za štetu nanetu fizičkim nasiljem, verbalnim deliktom, pazite šta pričate, kameru i mikrofon uključite kad imate zašto, a ekran i zvuk uvek.

U okviru festivala, u galerijama Stara Kapetanija, Ulična galerija i Remont bile su izložbe umetnika iz Hrvatske, Danske, Francuske, Slovenije, Švedske, Austrije i Srbije, a u AKC Matrijaršija intenzivan radioničarsko-štamparski program.

U nastavku, neki od radovi sa “Robodoba”.

foto: Brian Kure - Robodoba: Peter Larsen
Robodoba: Radoban Popović
Robodoba: Zven Balslev
Robodoba: Zven Balslev
Robodoba: Vasja Lebarić
Robodoba: Vasja Lebarić
plakat Robodoba
plakat: Robodoba


Štrafta arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.