Beton br.42
Utorak 01. april 2008.
Piše: Redakcija Betona

Samardžić, dr Slobodan

SAMARDŽIĆ, dr Slobodan (Beograd, 1953), doktor političkih nauka, stručnjak za evropske odnose, standarde, federalna pitanja, paljenje graničnih prelaza, potpredsednik DSS i vitez Koštuničinog okruglog stola. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka 1976, magistrirao 1983. i doktorirao 1986. godine, gde danas radi kao redovni profesor na predmetu Evropski odnosi i Evropska unija. Direktor je političkih studija u Centru za liberalno-demokratske studije. Kao predstavnik slobodnomislećeg intelektualnog akademskog kruga, tokom devedesetih bio je angažovan kao predavač na BOŠ-u i AAOM-u. Autor je knjiga: Ideologija i racionalnost (1984), Demokratija saveta (1987), Jugoslavija pred iskušenjem federalizma (1990), Evropska unija kao model nadnacionalne zajednice (1998). Politička biografija Slobodana Samardžića ne razlikuje se mnogo od ostalih DSSovih kadrovika. Otkobarske promene dočekao je u senci svog šefa. Ubrzo je postao njegov savetnik za politička pitanja i na toj funkciji proveo je period od 2000. do 2003. Nakon faze tzv. Vlade u senci, Samardžić se prekvalifikovao za savetnika premijera. U toku svog savetodavnog rada, istakao se kao jedan od protivnika saradnje sa Hagom što je po njemu otežavalo unapređivanje federalnog odnosa sa Crnom Gorom, za koju nije verovao da će moći da se osamostali. Bio je protiv njenog referenduma, i kao u slučaju Kosova danas, pozivao je na dugoročne pregovore.
Samardžićeva znamenita kosovska faza otpočela je zapravo tek pošto je ušao u srpski pregovarački tim neposredno uoči pregovora u Beču. Od tog trenutka, njegova uloga postala je vidljivija u javnosti, da bi od maja 2007. preuzeo najvažniji resor, odnosno teritoriju iz ustavne preambule: Ministarstvo za KiM. Političke progonoze Slobodana Samradžića karakteristične su i po tome što ni u jednom trenutku nisu pokazivale znake njegove ekspertske utemeljenosti, već su se svodile na kafansko politikanstvo i demagogiju. Govorio je da je Đukanović iscrpio svoje resurse u biračkom telu, te da SAD i EU strahuju od secesije Crne Gore, pa samim tim i Kosova. Isto tako je vrlo ekspertski ustanovio da će misija EULEX propasti, jer navodno konkurs za ovu misiju nije uspeo (tj. niko se nije prijavio; prim. prir.).
Pored dr Nenada Cekića, jedan je od zvezda emisije „Poligraf“ u kojoj je u više navrata izneo sažetu političku filozofiju dr Vojislava Koštunice, objavio rat Evropi i svetu i ustanovio standarde nove DSS estetike ružnog, pod sloganom: „Možda nije lepo ali legitimno jeste!“. Ovu rečenicu je izrekao nakon napada petnaestak hiljada kosovskih Srba na carinske punktove na severu Kosova. Pritom je dodao da nema drugog načina da se to obavi i da je taj čin u saglasnosti sa Akcionim planom (verovatno samo) Ministarstva za KiM, čiji tekst znaju tek posvećeni članovi ove stranke. Ovo ministarstvo je očigledno koordiniralo proteste u zgradi suda u Mitrovici, da bi potom Samardžić pokušao u javnosti da kapitalizuje ranjavanje jednog srpskog predstavnika iz KPS-a (koga je upucao neko od Samardžićevih demonstranata). Nedavno je odbijen Samardžićev etno-meteorološki plan „stvaranja atmosfere funkcionalnog odvajanja Srba i Albanaca“. Protiv njega su bili i neki Srbi sa Kosova. Ni novac za nastavak medijske kampanje „Kosovo je Srbija“
nije mu odobren. Samardžić sada najavljuje svoj budući veliki poduhvat, tj. organizovanje parlamentarnih i lokalnih izbora i na Kosovu. Hoće li uspeti?

Pulmo is ready

Bulevar zvezda arhiva

2013.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.