Beton br.23
Utorak 10. jul 2007.
Piše: Redakcija Betona

Marković, Mihailo

MARKOVIĆ, Mihailo (Beograd, 24.02.1923), državni filozof i disident, logičar, akademik, učesnik i heroj NOR-a, kapetan JNA, ljubitelj uniforme, praksisovac, pa memorandista i naposletku ideolog SPS-a. Konspirativno ime - Pilja. Kao veoma mlad, sa četrdeset godina, ušao je u SANU, što je bio presedan u praksi Akademije. Doktorirao je na Beogradskom univerzitetu sa temom Formalizam u savremenoj logici, kao i na Univerzitetu u Londonu sa temom Pojam logike. Od tada se njegova karijera i „naučna“ misao razvijaju mimo svake logike. Bio je žestoki podržavalac protesta 1968. Dok je Slobodan Milošević sve to gledao iz prikrajka, žureći potom u seminarsku biblioteku da sprema ispite, Marković je intenzivno učestvovao u prestoničkom životu akademske zajednice koja se zalagala za novu levicu. Sa grupom kolega isteran je sa beogradskog Filozofskog fakulteta 1974. Bio je urednik Praksisa i učesnik Letnje korčulanske škole. Uvek je bio na strani jačeg. U vreme krize sa IB-om, kritikovao je Staljina, u doba samoupravnog socijalizma vatreno se zalagao za taj društveni koncept, tokom osamdesetih je radio na Memorandumu SANU i kritikovao samoupravljanje kao najgori od svih koncepata, potom je postao potpredsednik SPS-a i jedan od glavnih savetnika Slobodana Miloševića. Tokom devedesetih je revidirao svoje stavove po pitanju teorije zavere, u koju je do tada, tobože, oduvek sumnjao. Kao član Miloševićeve Komisije za reformu političkog sistema (pored Slobodana Vučetića) učestvovao je u proklamovanju stava o „bespartijskom pluralizmu“, sprečavajući uspostavljanje višestranačkog sistema u Srbiji. Krajem 2004. godine se pred Haškim tribunalom pojavio kao svedok odbrane Slobodana Miloševića. Danas je Marković veoma aktivan u odbrani Kosova. Nedavno je na Akademiji organizovao skup pod nazivom „Metodološki problemi istraživanja porekla Albanaca“, gde je nastojao da ospori njihovo ilirsko poreklo. Zapaženo je da se u okviru tog skupa došlo i do stava da bi se što pre trebalo pozabaviti proučavanjem DNK Albanaca.
Mihailo Marković je nosilac Medalje za hrabrost, Ordena zasluga za narod 3. reda, Ordena bratstva i jedinstva 2. reda, kao i Ordena rada 3. reda.
Njegova Logika još uvek je neprevaziđeno univerzitetsko učilo

Bulevar zvezda arhiva

2013.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.