Četvrtak 17. april 2008.
Piše: PEN centar Bosne i Hercegovine

Saopćenje

P. E. N.  I N T E R N A T I O N A L
A World Association of Writers

__________________________

Center in Bosnia-Herzegovina – Sarajevo
Vrazova 1, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
phone/fax + 387 33 200 155,  + 387 33 217 854
email: krugpen@bih.net.ba

Web site: www.penbih.ba

 

SAOPĆENJE PEN CENTRA
BOSNE I HERCEGOVINE –
SLUČAJ NIKOLAIDIS-KUSTURICA

                                    Sarajevo, 11. april/travanj 2008.

 

Mada nismo iznenađeni presudom podgoričkog suda u vezi sa slučajem Nikolaidis-Kusturica, koji se razvlači po sudovima već godinama, bilo bi neprimjereno da ne iskažemo svoj protest u vezi sa slobodom izražavanja koju je podgorički sud tako surovo pogazio. Ne dovodimo u pitanje sudstvo jedne države, ali naglašavamo da su neki ljudi, očigledno, u Crnoj Gori „jednakiji od drugih”, baš kao u Georga Orwella. Pisac Andrej Nikiolaidis nije čak ni državljanin Crne Gore, ali presuda važi i za njega. Da li će se tim povodom oglasiti nadležni organi u Bosni i Hercegovini koji treba da brane svoga državljanina?

Apeliramo na sve misleće ljude da se oglase u vezi s ovim slučajem, koji nije vezan samo za ovu političku farsu: on se reflektira na sve nas u Bosni i Hercegovini i okruženju, i na arbitrarno pravo jedne države da sudi državljanima druge države, dovodeći u pitanje pravo pisca na slobodu izražavanja, pogotovo u slučaju iskazivanja suda jednoga pisca o umjetničkim dometima nečijeg djela.

Molimo da svoj protest uputite Međunarodnom PEN-u i svima za koje smatrate da  mogu nešto poduzeti.

Za Upravni odbor PEN Centra BiH:
Ugo Vlaisavljević, predsjednik
Ferida Duraković, gl. tajnica

 

Ovo pismo poslano je na sljedeće adrese:

 

P.E.N. Centar Hrvatske:
hrvatski.p.e.n.centar@zg.htnet.hr

P.E.N. Centar Kosova:
kosovapen@hotmail.com

P.E.N. Centar Serbije:
pencent@bitsy.net

 

P.E.N. Centar Makedonije:
macedpen@unet.com.mk

P.E.N. Centar Crne Gore:
sreten@cg.yu

P.E.N. International, Caroline McCormick, izvršna direktorica:
executivedirector@internationalpen.org.uk

Komitet za pisce u zatvoru, Sara Whyatt:
sara.whyatt@internationalpen.org.uk

Mirovni komitet PEN-a, Edvard Kovac:
slopen@guest.arnes.si

Premijer Republike Crne Gore, Milo Djukanovic:
kabinet.premijera@mn.yu

Predsjednik Republike Crne Gore, Filip Vuujanovic:
predsjednik@cg.yu

Beton plus arhiva

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.