„Srećna mi Nova!“
Dušan Grlja

ilustracija: Siniša Ilić, Dom JNA, arhitekte Ivana Vitića (1961) u Komiži, akvarel na papiru 2017.

Borba za slobodno vreme
Milica Lapčević , Valentin Božić

foto: Vladimir Opsenica – Siniša Ilić, Video prema mozaiku Miloša Gvozdenovića (1969), video, 2021.

Dodavanje i oduzimanje
Minel Abaz

ilustracija: Siniša Ilić, Crtež prema mozaiku Miloša Gvozdenovića (1969), flomaster na papiru, 2021.

devojčice za revolucije
Galina Maksimović

foto: Milica Macanović – Siniša Ilić, Dom kulture, pogled na izložbu u CZKD Centru, 2021.

Siniša Ilić “DOM KULTURE”
Dejan Vasić

foto: Vladimir Opsenica – Siniša Ilić, Video prema mozaiku Miloša Gvozdenovića (1969), video, 2021.

Štampani Beton 239
Beton

ilustracija: Siniša Ilić, Dom JNA, arhitekte Ivana Vitića (1961) u Komiži, akvarel na papiru 2017.

Solidarnost sa radnicima iz Vijetnama!
Ivana Gordić / autonomija.info

foto: autonomija.info

„Um(j)etnost nakon zločina“ – kulturno-politički aspekti
CZKD

ilustracija: Raznovrsnost u kulturi i aktivizmu

Linglong: lanac (ne)odgovornosti
Galina Maksimović

foto: Bojana S. Knežević “A Queen of Montenegro – Guslarske minijature”, video stil, 2021.