Beton br.96
Utorak 18. maj 2010.
Piše: Nika Dušanov

Veliko nasukavanje u srpskoj akademiji jauka i gumenosti

Groznih leđa,
Gumeni i grbavi.

Morske krave
Nasukane
Na svoje stomake.

Tužno jauču.
Staklastih očiju.
Pegavih njuški.

 

Prebačenih mlitavih patrljaka
Preko najbližeg u gomili.

Bespomoćno leže na plaži.
Dok škilje,
Ptičice-sekretari
im čiste parazite.
Da bi ostali sveži i vlažni
Avijacija Crkve ih škropi
Iz vazduha.

 

Njihovi likovi su na privescima
I u dečijim slikovnicama.

Ako im priđeš
Odgrizu ti noge.

Tako postaješ
Počasni
Puzeći
Građanin

Okeanije.

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.