Beton br.99
Utorak 29. jun 2010.
Lirika utoke
Piše: Predrag Lucić

Sporazum o vojnoj saradnji

(iz ministarske pesmarice Dragana Šutanovca i Branka Vukelića)

Divan je maskirni šlem,
Isto se misli u njem,
Bio ti Hrvat il’ Srb,
Samo je različit grb.
Šlem, šlem, šlem,
Pohovan mozak u njem.

Ljubak je maskirni šljem,
Misli se isto o svem,
Bio ti Srb il’ Hrvat,
Mis’o pod šljem mora stat.
Šljem, šljem, šljem,
Pohan je mozak u njem.

Kad Srbin pođe u rat,
Zar da ga izda Hrvat,
Zar da se ogluši Hrv
Kad krene poziv na krv?!
Šlem, šlem, šlem,
Poserem mu se u šljem.

 

Kad Hrvat pođe u boj,
Zar i Srb neće u stroj,
Zar neće u prvi rov,
Krvi kad osjeti zov?!
Šljem, šljem, šljem,
Govno mu niklo u njem.

Šta ti, bre, pada na um?!
Imamo sporazum:
Da naše vojske će dve
Zajedno spičkati sve.
Šlem, šlem, šlem,
Bratstvo-jedinstvo u njem.

Zar misliš, Srbine prijek,
Potpis da goli je drek,
Da itko rastavit sm’je,
Vojske nam sljubljene dv’je?!
Šljem, šljem, šljem,
Hrvat je Srbin u njem.

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.