Beton br.18
Utorak 01. maj 2007.
Piše: Vladimir Arsenić

Saveti mladom rodoljubu

betonbr18_vremesmrti

 

Najpre naoružati se do zuba
Iz armijskog a bogami i crkvenog arsenala
Začiniti odlazak na ratište svetom vodicom
Časnim krstom i drevnom himnom
Na ratištu pažljivo birati neprijatelja
Pre svega uzeti u obzir decu i žene
A zatim i one sa velikim imanjem
Voditi računa da zakon
Što veće imanje
To veći neprijatelj
Nije iz ljudskog nego iz božjeg pera stigao
Ne učestvovati u borbi prsa u prsa
Jer može biti pogubna
Po mogućstvu na nišanu držati nenaoružanog neprijatelja

Poželjno je uperiti cevi u leđa nedoraslog ratnika
Pa tek zatim povući oroz
Imati kraj sebe uvek poverljivu osobu s kamerom
Koja može da posvedoči o herojskim delima
Po eliminaciji neprijateljske žive sile dokaze
ukloniti vatrom
Nakon svega vratiti se kući kao
Ratni heroj a zatim
Svoja herojska dela
Lakoćom i uverljivošću video zapisa
Preneti u svaku kuću
Na radost dece i odraslih
Nakon toga
Ponosno izaći u kafić
I pričati masne viceve

Posebno one o raspomamljenim plavušama
Namigivati često i sa stilom
Devojci koja radi za šankom
Ne propuštati priliku da se
Podebljim svežnjem novčanica zanjiše
Pred nosom ostalih gostiju
Za svaki slučaj ne pričati svakom o poreklu novca
Mudro je i korisno potplatiti
Lokalne organe vlasti
Učlaniti se u neku od
Patriotskih partija
I preko kuma rodbine i poznanstava
Dobiti službu u organima reda
Čija su vrata uvek otvorena
Za prave rodoljube
Amen

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.