Beton br.200
Sreda 17. oktobar 2018.
Izložba "Uzemljenje"
Piše: Lala Raščić

prokleta brana


„Prokleta brana“ polazi od stvarnog događaja emitiranja radio drame "Katastrofa" 2000. godine, koja je u bosanskom mjestu Lukavcu izazvala efekt „Rata svjetova“ Orsona Wellesa. U svojoj izvedbi, Lala Raščić smješta radnju u 2027. godinu. Priča se gradi oko Tarika, mladog inžinjera i Merime, njegove ljube, te nadolazećih poplava. Raščić pripovjeda fanstastičnu ljubavnu priču s društveno-političkim konotacijama, utemeljenu na istraživanju stvarnih lokacija i događaja u regiji i bosanskohercegovačke tradicije usmene književnosti. Prokleta brana otvara teme ikonografije katastrofe, komunikacije sa tradicijom, romantizacije i kultivacije katastrofe, odnosa kapitalizma i korupcije, uzroka i posljedice, nade u bolju budućnost, posljedičnog odnosa sadašnjosti i budućnosti, emancipacije, socijalne pravde, eskapizma u fikciji, regije na margini, brane-granice, bosanskog epa kao graničarskog epa, brane kao metafore. Razvoj projekta je pratio i razvoj performansa ne engleskom jeziku, koji se formirao kao epski narativ u stihu i rimi.


Lala Raščić, „Prokleta Brana“, 2010.
  brana - small   Brana
  sojenice - smallSojenice
    erodirani drum - small Erodirani drum  
Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.