Beton br.157
Subota 21. mart 2015.
Piše: LETICIJA ILEA (1967)

Neko drugo popodne


Leticija Ilea
(Letiția Ilea, 1967), rumunska pesnikinja i prevodilac. Predaje francuski na ekonomskom fakultetu Univerziteta Babeš-Boljaj u Klužu.

neko drugo popodne

u kom si čekao da ti se nešto dogodi

dobra vest ili kiša sa suncem

bili bi dovoljni

da te istrgnu iz senki

one sada imaju konzistenciju pepela

skoro da osećaš kako ti se talože na koži

svi su tu

za trenutak te nisu napustili

maziš fotografije

listaš knjige kao kakva pisma

bačena u more na volju sudbini

imaš osećaj da je samo tebi bilo dato

da ih pronađeš

soba gubi svoje konture

još uvek čekaš

da se nešto dogodi

tišina je

pepeo se temeljno slegao

čak više

ne možeš ni da zamisliš

neki dijalog neku razmenu pogleda

nekakvo razdvajanje

večernjih senki spušta se polako

kao da gubiš

još jednog prijatelja

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.