Beton br.96
Utorak 18. maj 2010.
Lirika utoke
Piše: Predrag Lucić

Izljubljeni u prevodu

(iz noutbuka Džadranke Kousour)

Svak me pita da l’ ću Serbu dati
Ono što ja imam da mu giv,
Da Serb ima što i mi Kroati,
Od tih kveščnz ja ne mogu liv.

Da l’ Srbima dati ću disketnu
Koja ima jedno usko holou,
Da je Srbi na šta treba metnu,
Pa Hrvate u Evropu folou.

Na disketni hrvatski translejšn
Od napredni Juropijen lou
Koje srpski i hrvatski nejšn
Mora donijet brzo, a ne slou.

Na disketni hrvatski translejšn,
Ja to dala da se pravim frend,
Ali Srbin ima zajebenšn,
Jer moj lengdvidž ne zna anderstend.

 

Srbin lukav, pravi se da shvaća
Svaku našu riječ koju ga ask,
Dokaz da su Serb i Kroat braća,
To Srbinu jedini je task.

Ako Srbin misli da je isto
Naša dupla džezik, on je blajnd,
Taj je Srbin prolupo načisto,
Taj je rili sišo sa svoj majnd.

Ja disketnu Srbinu sam dala
Da sav Jurop misli da sam kul,
Ne da srpska zaključi budala
Serb i Kroat da su ista ful.

Serb i Kroat ful su diferentna,
Al’ nam isti u Evropu gejt,
Dočim Srbu propjeva disketna
Sa hrvatskog na srpski translejt.

 

betonbr96_vremesmrti

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.