Beton br.156
Sreda 18. februar 2015.
Piše: Siniša Tucić

DIKTATOR


Sve je to propisano,

ispitano,

diktatura je zanat

koji se uči.


Dug je put

diktator mora da izdrži brainwashing,

da prođe brainstorming

do retuširanog lica na bilbodu.


Diktator ne mora da voli ljude

kojima vlada,

ali mora da ih razume -


Njihove mane i vrline

njihovu volju,

njihove želje.


On zna šta piju, šta jedu.

Koliko dece imaju

i platu koliku dobijaju.


Diktator uvek sagledava

državu u celini.

Diktator ima uvid.

Ponekad baci pogled,

na grafikone i statistiku.


Diktator zna šta se dešava

u književnosti, muzici, slikarstvu...

zna koliko ljudi ide u crkvu

a koliko je ateista.

Koliko agnostika sedi po kući i filozofira

ima u vidu i astrologe zaluđenike

koji crtaju natalne karte.


Diktator naročito voli istočnjačka učenja

New age, astrologiju, jogu...


Poznaje pravoslavlje, katolicizam,

protestantsku etiku...


Diktator mnogo šta prećutkuje,

dozvoljava, toleriše...


Dugo opstaje na vlasti.

Zna da će  jednoga dana sve propasti

i da ćemo svi umreti.

Vreme smrti i razonode arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.