Četvrtak 14. mart 2019.

Zajedničko saopštenje povodom niza incidenata i napada na žene 8. marta

IMG_5313

autorka fotografije: Vera Vujošević

 
U petak, 8. marta 2019. godine, tačno 110 godina otkad je prvi put obeležen Međunarodni dan žena u svetu, u Srbiji se dogodio niz incidenata koji su nas podsetili da borba za ravnopravnost žena još uvek traje.
Jedan od napada doživela je Dragoslava Barzut, aktivistkinja organizacije Da se zna, prilikom dolaska na Protestni marš povodom Osmog marta. Nekoliko mladića pratilo je i napalo Dragoslavu i druge aktiviste/kinje Da se zna, a zatim su je i vređali i pljunuli. U toku večeri, na događaju nakon dodele feminističkih priznanja koju je organizovao Kulturni centar BeFem, aktivistkinju Inicijative Ne davimo Beograd Kseniju Radovanović jedan je muškarac vređao i fizički napao. Ranije istog dana je i Slavica Terzić, vozačica GSP autobusa, pretrpela fizičko i verbalno nasilje od drugog učesnika u saobraćaju, a situaciji s pretnjama Mariji Lukić ne nazire se kraj. Tri aktivistkinje iz Impulsa u Tutinu su takođe bile verbalno napadnute.
U svim ovim slučajevima, žene koje se hrabro bore protiv patrijarhata – zalaganjem za prava LGBT osoba, borbom protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mestu uprkos medijskom linču, borbom za učešće žena u javnom i političkom životu i savesnim obavljanjem tradicionalno muških poslova – napadnute su na način na koji se rodno zasnovano nasilje odvija svaki dan. Ovo su samo medijski vidljivi slučajevi, a skorašnje istraživanje OEBS-a pokazuje da je 70% žena sa teritorije Zapadnog Balkana tokom života doživelo neki vid nasilja. Feministički pokret se već decenijama bori za društvo bez nasilja, dosledno ukazujući na problem muškog nasilja nad ženama i na mehanizme koji to nasilje omogućavaju. Obeležavanje Osmog marta bilo je prilika da skrenemo pažnju na ugrožavanje ženskih radnih prava, ali svi ovi incidenti podsetili su nas da je prvi uslov dostojanstvenog rada da živimo bez straha, vređanja, fizičkih napada i seksualnog nasilja. Učešće žena u javnom i političkom životu ne treba da bude čin individualne hrabrosti, već normalan društveni proces u kome tražimo rešenja u korist cele zajednice. Mediji treba da budu prostor dijaloga u kome ravnopravno učestvuju žene, muškarci i svi ostali, a ne priprema spiskova za odstrel i napade pod izgovorom lažne slobode govora. Ako želimo takav politički sistem i javni i medijski prostor, potrebno je da prepoznamo ulogu feministkinja i feminističkog pokreta, i da ih podržimo.
Zbog svega navedenog, najoštrije osuđujemo ove mizogine i homofobne napade i zahtevamo da slučajevi budu brzo procesuirani, a nasilnici privedeni pravdi. Takođe, zahtevamo da mediji adekvatno izveštavaju o ovim slučajevima te da bez uvijanja, relativizacije i razvodnjavanja doprinesu osudi nasilnog ponašanja i razvijanju političkog dijaloga ka rešenjima koja u prvi plan stavljaju interese žrtve. Moramo se odlučno suprotstaviti nasilju kome su izložene žene u Srbiji, a posebno one koje žive u siromaštvu i koje su višestruko marginalizovane. Potrebno je da odlučno stanemo uz žrtve i zahtevamo od institucija da bez rezerve učine isto, a da u javnosti ne dozvolimo estradizaciju ovih slučajeva.
Ovakvi napadi i incidenti neće nas obeshrabriti ni uplašiti, već zbližiti i ujediniti u odlučnoj zajedničkoj borbi za ravnopravno i solidarno društvo, za društvo u kome će svaki dan biti dan žena i dan bez nasilja.
Saopštenje potpisuju: Inicijativa žena Srbije, Inicijativa Ne davimo Beograd, Udruženje za radna prava žena – ROZA, Centar za ženske studije, Inicijativa #MameSuZakon, Sekcija żena UGS NEZAVISNOST, Rekonstrukcija Ženski fond, Društveni centar Oktobar, Levi samit Srbije, Alternativni centar za devojke, BeFem, Žene u crnom, Impuls iz Tutina, Organizacije za promociju aktivizma OPA, Da se zna
Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.