Utorak 15. jul 2014.
Piše: Redakcija Betona

TRULI PAKET REFORMSKIH ZAKONALEVI SAMIT SRBIJE, članice
PARISS, Kragujevac, Jagodina i Sjenica
Udruženje akcionara Vršačkih Vinograda, Vršac
Nezavisnost, Vršac
UG Solidarnost, Subotica
Radnici AD Banata, Banatski Karlovci
Udruženje "Most Ravnopravnosti", Novi Pazar
Big Stone, Aranđelovac
RS Partners PES, Surdulica
Sindikat Tigar tehnička guma, Pirot
Bivši radnici Jugoremedije
Centar za politike emancipacije, Beograd
Marks 21, Beograd i Kruševac
Gerusija, Novi Sad i Beograd
Kontekst kolektiv, Beograd
Forum Roma Srbije
Marksistička omladina Crveni, Sombor
STRIKE, Novi Sad
Društveni centar Oktobar, Beograd
PAORI, Crepaja
UG Ravnopravnost, Zrenjanin
Zelena omladina Srbije
Sindikat javnih službi, Pančevo
Centar za društvenu analizu, Beograd
“Kanjiški građanski forum”, Kanjiža
“Obruč”, Odžaci  

Levi samit Srbije podržava i pridružuje se protestima protiv predloženih izmena Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju.


Aktuelna vlada, kao i sve prethodne, nastavlja da teret ekonomske krize i neoliberalnih reformi prebacuje na leđa najširih slojeva društva. Sve predložene izmene Zakona o radu idu u korist kapitala, a na štetu rada. Njihovim usvajanjem sniziće se ionako niske plate, ukinuti svaki oblik sigurnosti radnog odnosa i ugroziti sloboda sindikalnog organizovanja i radničkog udruživanja.  Predloženim izmenama Zakona o radu zadaje se konačan udarac radničkoj klasi u Srbiji – ona gubi svaki legalni instrument borbe za svoje interese i dolazi u potpuno podređeni položaj spram kapitala. Kao da to nije dovoljno, predložene su i izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje pogađaju penzionere i penzionerke, čija su primanja gotovo jedini izvor prihoda za veliki broj porodica . Dodatno, predložene izmene Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju zatvoriće ono malo (državnih) preduzeća koje dosadašnje vlasti nisu već uništile podržavajući tajkunsku privredu.


Organizacije članice Levog samita Srbije složne su u zaključku da je kršenje formalnih demokratskih procedura u donošenju izmena Zakona o radu nedopustivo.


S obzirom na  okolnosti koje su nas zadesile, pozivamo sve ljude – zaposlene i nezaposlene, mlade i stare, penzionere i penzionerke, studente i studentkinje, sindikate, organizacije civilnog društva i sve ugrožene ljude da stanu u poslednju liniju odbrane za svoju dobrobit i dobrobit celokupnog društva. Pozivamo roditelje da kažu ne ovakvim reformama koje će ugroziti ne samo njih već i buduće generacije. Pozivamo sindikate da se ujedine u odbrani prava radnika i radnica i ne dopuste donošenje sramnih predloga zakona.


Recimo zajedno NE!

Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.