Ponedeljak 25. maj 2015.
Piše: Redakcija Betona

TRIBINA BETONA U PRIŠTINI

Prva tribina projekta „Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa“ će se održati u utorak 26. maja u 13 časova na Filološkom fakultetu u Prištini, uz učešće mlađih naučnih istraživača iz Srbije, Albanije i sa Kosova


Figuring out the enemy
Projekat „Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa“ realizuju Institut za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i KPZ Beton iz Beograda, uz saradnju sa Poetekom iz Tirane i Qendrom multimedija iz Prištine. Projekat „Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa“ se realizuje uz podršku Regional Research Promotion Programa (RRPP) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Projekat „Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa“ ima za cilj da prevrednuje srpsko-albanske negativne međusobne percepcije, da ukaže na zajedničku prošlost i tradiciju i istakne ranije i aktuelne primere saradnje, kao i da ponudi kritičku analizu savremenog srpskog, kosovskog i albanskog društva.


U ovom projektu učestvuju dvadesetak mlađih naučnika, novinara i kritičara iz Albanije, Srbije i sa Kosova. Oblasti i teme istraživanja su: istorija srpsko-albanskih odnosa praćena kritikom uvreženih mitova o „urođenom“ i „večitom“ albansko-srpskom neprijateljstvu; analiza srpskog političkog i medijskog diskursa o Albancima i Kosovu tokom 20. veka; analiza savremenog nacionalizma i parohijalizma na političkim scenama ova tri društva; komparativna analiza savremenih zajedničkih književnih, umetničkih i medijskih praksi.


Tokom projekta biće objavljen zbornik sa istraživačkim radovima autorki i autora na albanskom, srpskom i engleskom jeziku i biće održane tribine o temama kojima se bave autori projekta u Prištini, Tirani i Beogradu. Ovaj zbornik će predstavljati nastavak književne saradnje dve scene započet 2011. projektom KPZ Beton i Qendra multimedija objavljivanja antologija Iz Prištine, s ljubavlju (o savremenoj kosovskoj literaturi na albanskom jeziku) i Iz Beograda, s ljubavlju (o savremenoj prozi mlađih autora u Srbiji).


Dodatak Beton u dnevnom listu Danas je počeo sa objavljivanjem kraćih članaka učesnika projekta „Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa“. Antropološkinja iz Tirane Armanda Hisa istraživala je fenomen srpsko-albanskih brakova, odnosno brakova žena sa Severa Albanije i muškaraca iz jugozapadne Srbije. Srđan Atanasovski iz Beograda bavio nacionalističkim aspiracijama radova srpskih naučnika s kraja 19. i početka 20. veka koji su bili posvećeni tzv. „Staroj Srbiji“ i Makedoniji. Vladan Jovanović se u poslednjem broju Betona bavio "upotrebom antropoloških stereotipa o Albancima" na primeru knjige dr Vladana Đorđevića iz 1913. godine.

Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.